29.14 Stagevergoeding

a.

De stagiair(e) die een beroepsvormende stage volgt, komt in aanmerking voor een stagevergoeding van € 250,00 per maand, gebaseerd op een werkweek vanaf 32 uur. Indien de stagiar(e) minder dan 32 uur stage loopt of de stage niet de gehele kalendermaand beslaat wordt de stagevergoeding van €250,- per maand naar rato aangepast. De werkgever kan een tegemoetkoming in de kosten voor leermiddelen, die de stagiair(e) moet aanschaffen voor de uitoefening van de stage, beschikbaar stellen.

b.

De werkgever wijst voor de stagiair(e) een werknemer als vaste begeleider/ contactpersoon aan.

c.

De stagiair(e) ontvangt tijdens dagen en perioden, wanneer de OV-jaarkaart niet geldig is, een vergoeding van de werkgever voor het reizen met het openbaar vervoer gedurende deze dagen en perioden. Het betreft een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten gedurende deze dagen en perioden.

d.

Onder een beroepsvormende stage wordt verstaan dat de leerling daadwerkelijk werkzaamheden verricht in het kader van leerdoelen onder begeleiding en de stagiar(e) per week meer dagen aanwezig is in de organisatie dan op school. Beroepsoriënterende stages en snuffelstages komen niet in aanmerking voor deze stagevergoeding.