search clock hat location star arrow-right
« Terug

Dag van het sociaal domein Noord-Brabant

Gemeenten, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten in het sociaal domein. Hoe krijgen we voldoende, goed (opgeleid) personeel in een lastige arbeidsmarkt? Transvorm, de werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn in Noord-Brabant, organiseert een dag waarop alle partijen voor het eerst Brabant-breed met elkaar in gesprek gaan. FCB ondersteunt de conferentie.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt 

  • In de gemeenten worden de nieuwe plannen voor het sociaal domein gemaakt door de nieuw samengestelde colleges van B&W. 
  • Werkgevers en onderwijsinstellingen in de vier arbeidsmarktregio’s van Brabant maakten in samenwerking met Transvorm regionale actieplannen (RAAT) voor samenwerking, gericht op een grotere instroom en goede opleiding van nieuwe én huidige medewerkers. 
  • Mbo- en Hbo-opleidingen ontwikkelden een brede bachelor in social work en namen het initiatief voor meer praktijkgerichte curricula.
  • Beroepsorganisaties in het sociaal domein hebben nieuwe beroepsprofielen uitgebracht voor bijvoorbeeld de sociaal werker en de jeugdzorgwerker. Registratie van gekwalificeerde professionals in de jeugdzorg en het sociaal werk in aparte registers als SKJ wordt meer en meer verplicht gesteld.

 

Programma conferentie 

Tijdens de dag zoeken we naar inspiratie en samenwerking tussen de gemeenten, onderwijsinstellingen en organisaties uit het sociaal domein. Je wordt uitgedaagd om tot nieuwe wegen en oplossingen te komen voor een onzekere arbeidsmarkt. Tijdens de dag zal onder andere aandacht besteed worden aan:

  • Goed werkgeverschap
  • Maatschappelijk ondernemen 
  • Impact van contractering door gemeenten
  • Ontwikkelingen in het onderwijs 
  • Arbeidsmarkt in beeld: feiten en cijfers

We identificeren dilemma’s, zoeken naar laaghangend fruit en innovatieve praktijken en formuleren gezamenlijk plannen en oplossingen voor een goed functionerende en kwalitatief goede arbeidsmarkt in het sociaal domein. De afsluitende plenaire discussie draait om het vinden van de beste samenwerkingsvorm die tot de optimale oplossingen kan leiden. Wie doet wat? 
Bekijk hier het volledige programma en de workshops.

 

Voor wie?

Bestuur/management en HR van organisaties in Kinderopvang, Sociaal Werk en Jeugdzorg en andere organisaties in het sociaal domein, wethouders en beleidsmedewerkers, directie en staf van MBO/HBO opleidingen.

 

Meer informatie en aanmelden

 

FCB wordt bestuurd door: