search clock hat location star arrow-right
« Terug

Voor de Jeugd Dag

De Voor de Jeugd Dag is een inspiratie- en kennisdag voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor jeugd: professionals uit sociaal werk, jeugdzorg en onderwijs, bestuurders, ambtenaren en gemeenteraadsleden. De organisatie is in handen van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG.

fietsers in de stad

De dag staat in het teken van verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

Thema dit jaar: 'dichtbij'. Hoe versterk je de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders? Hoe zet je in op preventie? En hoe organiseer je ondersteuning en zorg zo veel mogelijk in de eigen omgeving, dicht bij huis? 

Deze vragen komen terug in de meer dan tachtig workshops in de diverse paviljoens op het terrein van de Westergasfabriek. In ieder paviljoen gaat het net even anders. Soms is een spreker, dan weer is er een creatieve training of kun je luisteren naar een persoonlijk verhaal of een film kijken. 

Lees meer over de thema's en de werkvormen van de Voor de Jeugd Dag en meld je direct aan.
 

Locatie

Westergasfabriek BV
Haarlemmerweg 8E
1014 BE Amsterdam
T: 020 586 07 10
W: Westergasfabriek Amsterdam

FCB wordt bestuurd door: