search clock hat location star arrow-right

Speciaal voor Sociaal Werk: medewerkersonderzoek (MTO)

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft een scherp beeld van wat werknemers zien, denken en vinden. Belangrijk, zeker met de veranderingen in het sociaal domein. FCB ontwikkelde samen met de branche Sociaal werk een MTO om de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers te meten.

appel op bureau

Organisaties die onder de CAO Sociaal Werk vallen kunnen exclusief gebruik maken van de voordelige mantelovereenkomst die FCB sloot met onderzoeksbureau Effectory. 

Hoge kwaliteit, scherpe prijs 

Johan Siegert, FCB-adviseur Arbeidsmarktinformatie: 'FCB wil welzijnsorganisaties de komende jaren graag faciliteren op het gebied van medewerkersonderzoek. We willen hoge kwaliteit bieden tegen een scherpe prijs en hebben gezocht naar een passende partij die dit aan kon bieden. Met alle veranderingen in het welzijnswerk is het van belang om de ervaring en beleving van medewerkers goed in beeld te houden. Werkgevers krijgen na dit onderzoek niet alleen een heldere rapportage, maar ook handvatten om met medewerkers in gesprek te gaan en hun personeelsbeleid te verbeteren.'

Voordelen op een rij

  • Lage prijs door collectiviteitskorting
  • Onderzoek is toegesneden op de branche Sociaal Werk
  • Benchmark met andere welzijnsorganisaties
  • Inclusief handboek en video om makkelijk de vertaalslag te maken van resultaten naar praktijk

Doe mee aan het MTO 

Elk jaar zijn er twee onderzoeksrondes: in het voorjaar en in het najaar. De eerste ronde is gestart. Aanmelden voor de tweede ronde is mogelijk tot 19 oktober 2018. Organisaties kunnen kiezen uit een basisonderzoek of een maatwerkonderzoek

Meer informatie en aanmelden

Kijk op de website van Effectory voor meer informatie en direct aanmelden.

FCB wordt bestuurd door: