search clock hat location star arrow-right

Branchestandaarden en Quickscan

Tijdens je MBO- of HBO-opleiding word je voorbereid op je beroep als sociaal werker. Na het behalen van je diploma begint het echte werk: je start als beginnend sociaal werker. Hoe meer ervaring je opdoet in je werk, hoe beter je in staat bent complexe vraagstukken aan te pakken. Je ontwikkelt je in je beroep. En dat je leven lang.

Drie branchestandaarden

Om deze doorgaande ontwikkeling zichtbaar te maken, zijn er voor sociaal werkers branchestandaarden ontwikkeld voor sociaal-cultureel werker 2 (MBO functies) en op sociaal-cultureel werker 3 (HBO functies). Deze helpen je om grip te krijgen op je eigen ontwikkeling als professional.

1.    Gevorderd professional;
2.    Vakbekwame professional;
3.    Vakvolwassen professional.

 
Elke branchestandaard staat voor een bepaald niveau waarop de sociaal werker de beroepscompetenties beheerst. De standaarden zijn bedoeld voor die sociale professionals die vanuit een groeps- en samenlevingsgerichte insteek burgers ondersteuning bieden.

Deze branchestandaard is in eerste instantie ontwikkeld op basis van de bestaande beroepsprofielen ‘sociaal cultureel werker’, ‘jongerenwerker’ en ‘opbouwwerker’. Inmiddels zijn tien MO competenties (PDF, MOVISIE, 2013) opgesteld, die weerspiegelen waar het in essentie bij Sociaal Werk Nieuwe Stijl om gaat, namelijk het inzetten van sociaal werk als middel om te bevorderen dat alle burgers meedoen en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Deze 10 MO competenties zijn verwerkt in de branchestandaard.

Wat kun je met branchestandaarden?

De branchestandaard kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Organisatie en medewerker kunnen ermee, vanuit een gedegen onderbouwing, werken aan professionaliteit ‘nieuwe stijl’;
  • Een medewerker kan ontdekken wat er verwacht wordt in de ontwikkeling tot vakvolwassen professional;
  • Een leidinggevende kan aan de hand van een standaard de medewerker begeleiden in zijn/haar ontwikkeling tot vakvolwassenheid;
  • Een P&O-er of het management kan de standaard gebruiken om een beeld te krijgen van de mate van vakvolwassenheid binnen de organisatie;

Quickscan Sociaal werker

In welke mate beschik je over de competenties van de gevorderde, vakbekwame of vakvolwassen professional? Door het invullen van de Quickscan kan je inzicht krijgen in hoe het staat met je eigen professionele competentieontwikkeling. De uitkomsten van de ingevulde test geven jou inzicht in welke competenties je nog kan of moet ontwikkelen. Dat kan dan bijvoorbeeld onderwerp zijn van een ontwikkelgesprek met je leidinggevende.

FCB wordt bestuurd door: