search clock hat location star arrow-right

Cao Sociaal Werk

De cao W&MD wordt cao Sociaal Werk. In de cao staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche. Zo zijn salaris, functies, werktijden, toeslagen, opzegtermijn en pensioen bekende onderwerpen. Maar veel aandacht is er ook voor duurzame inzetbaarheid en het loopbaanbudget en individueel keuzebudget.

Actuele cao W&MD

Lees alles over de actuele cao W&MD. Je vindt hier ook de oude cao’s.

Lees meer

Het individueel keuzebudget

Hoe werkt het individueel keuzebudget?

Lees meer

Het loopbaanbudget

Aan de slag met het loopbaanbudget

Lees meer

Kwalificatie-eis Peuterspeelzaalleidster

Welke opleidingen en diploma’s kwalificeren?

Lees meer

Overleg Arbeidsvoorwaarden

Het OAW is de cao-tafel die overlegt en onderhandelt over de cao.

Lees meer

Commissie van Geschillen

Bij een geschil tussen werkgever en werknemer kan de geschillencommissie worden geraadpleegd.

Lees meer

Nieuwsarchief

Het archief van cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Lees meer

FAQ cao W&MD

De meest gestelde vragen over de cao Welzijn

Bekijk

Meer weten?

Neem contact op met je werknemers- of werkgeversorganisatie.

Lees meer

Nieuws

Cao Sociaal Werk

FCB wordt bestuurd door: