search clock hat location star arrow-right

Cao Sociaal Werk

De nieuwe naam van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is cao Sociaal Werk. In de cao staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche. Zo zijn salaris, functies, werktijden, toeslagen, opzegtermijn en pensioen bekende onderwerpen. Maar veel aandacht is er ook voor duurzame inzetbaarheid en het loopbaanbudget en individueel keuzebudget.

Actuele cao

Lees alles over de actuele cao Sociaal Werk. Je vindt hier ook de oude cao’s.

Lees meer

Het individueel keuzebudget

Hoe werkt het individueel keuzebudget?

Lees meer

Het Loopbaanbudget

Aan de slag met het Loopbaanbudget

Lees meer

Cao App Sociaal Werk

Download de gratis app voor Android en Apple

Lees meer

Kwalificatie-eis Peuterspeelzaalleidster

Welke opleidingen en diploma’s kwalificeren? En wat gaat veranderen vanaf januari 2018?

Lees meer

Generatieregeling

Medewerkers die tot 5 jaar voor de AOW-datum zitten kunnen minder uren werken met behoud van een deel van het loon.

Lees meer

Cao-tafel

De cao-tafel overlegt over de cao en ondersteunt werkgevers en werknemers.

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op met je werknemers- of werkgeversorganisatie.

Lees meer

Reparatie derde WW-jaar

De versobering van de WW is met ingang van 1 maart 2018 gerepareerd.

Lees meer

Commissie van Geschillen

Bij een geschil tussen werkgever en werknemer kan de geschillencommissie worden geraadpleegd.

Lees meer

Nieuwsarchief

Nieuwsarchief cao W&MD en cao Sociaal Werk.

Lees meer

FAQ cao

De meest gestelde vragen over de cao.

Bekijk

Mantelzorg in Sociaal Werk

Afspraken maken over mantelzorg, hoe pak je dat aan?

Lees meer

Nieuws

Cao Sociaal Werk

FCB wordt bestuurd door: