search clock hat location star arrow-right

Cao Jeugdzorg

In de cao Jeugdzorg 2017-2019 zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Jeugdzorg. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, opzegtermijn of de verdeling van de pensioenpremie.

Cao Jeugdzorg

Lees alles over de cao 2017-2019, inclusief alle bijlagen. Je vindt hier ook de oude cao’s.

Lees meer

KwaliTIJD voor het kind

Maak de jeugdzorg in gemeenten (nog) beter!

Lees meer

Commissie van Geschillen Jeugdzorg

De Commissie van Geschillen treedt op als werkgever en werknemer een geschil hebben.

Lees meer

Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ)

De onderhandelingen over de cao worden gevoerd door het OAJ.

Lees meer

Reparatie derde WW-jaar

De versobering van de WW is met ingang van 1 maart 2018 gerepareerd.

Lees meer

Functieboek Jeugdzorg

In het nieuwe functieboek zijn alle functies herschreven.

Lees meer

EVC in Jeugdzorg

Alle informatie op een rij

lees meer

Extra banen creëren in de jeugdzorg

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Lees meer

Samen de werkdruk aanpakken in de Jeugdzorg?

Bekijk de etalage en ga aan de slag!

Lees meer

Nieuws

Cao Jeugdzorg

FCB wordt bestuurd door: