search clock hat location star arrow-right

De complete cao en alle bijlagen

De cao Jeugdzorg 2017 - 2019 en alle bijlagen kan je hier bekijken.

Alle bijlagen bij de huidige en oude cao Jeugdzorg

Nieuwe cao Jeugdzorg 2017-2019

Op 30 juni 2017 is er een akkoord bereikt over de nieuwe cao Jeugdzorg. De afspraken die zijn gemaakt kun je lezen in het cao-akkoord Jeugdzorg 2017-2019. De cao geldt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

De cao Jeugdzorg 2017-2019

Losse bijlagen cao Jeugdzorg:
1.Cao-akkoord
2.Relatieverklaring
3.Gezinshuisouders
4.Ontheffingsregeling
5.Model arbeidsovereenkomst
6.Wachtgeldregelingen
7.Toepassing arbeidstijdenwet
8.Salarisschalen
9.Context indexatie kilometervergoeding dienstreizen
10.Overgangsregelingen
11.Het Functieboek in PDF en Word
12. Advies van de werkgroep werkdruk

De cao geldt voor iedereen

De cao is door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao Jeugdzorg nu voor alle werkgevers en werknemers in de sector geldt. Het AVV-besluit is in werking getreden op 27 september 2017 en vervalt op 1 april 2019, de datum waarop de huidige cao Jeugdzorg afloopt.

Nieuwe salarisbedragen

De cao-afspraken én de stijging van het wettelijk minimumloon leiden tot aanpassingen in de salarisschalen, de salarisschaal garantiebanen, de bodembedragen vakantietoeslag, de garantieschalen en de salarisschaal voor de I/D-banen. In dit overzicht staan ze allemaal op een rijtje.

FCB wordt bestuurd door: