search clock hat location star arrow-right

Cao Kinderopvang

In de cao Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Kinderopvang. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Alles over de cao Kinderopvang

Het CAO-akkoord 2018-2019, de cao 2016-2017, oude cao's en de Commissie van Geschillen: hier lees je alles.

Meer weten

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan, heb je een bepaalde opleidingsachtergrond nodig.

Meer weten

Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach

Een nieuwe functie in kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties

Lees meer

Overleg arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK)

Wie maken zich hard voor de cao Kinderopvang? Dit zijn de leden van het overleg arbeidsvoorwaarden Kinderopvang.

Meer weten

Wat verandert er in 2018?

De gewijzigde cao 2016-2017 bevat diverse afspraken voortkomend uit de wet IKK.

Lees meer

Alle veelgestelde vragen kinderopvang

Bekijk hier alle veelgestelde vragen rond de onderwerpen gewijzigde cao en kwalificatie.

lees meer

Cao Kinderopvang

FCB wordt bestuurd door: