search clock hat location star arrow-right

Cao 2016-2017

In de cao Kinderopvang 2016-2017 zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Kinderopvang. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid.

CAO-akkoord 2018-2019

Er is een nieuwe cao Kinderopvang met een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. De leden van de cao-partijen stemden in met afspraken over onder meer loonstijging, een eenmalige uitkering en niet-groepsgebonden uren. Aan de aanpassing van de cao-tekst wordt hard gewerkt, de salarisschalen zijn er al.

De huidige cao Kinderopvang 2016-2017

  • De vorig jaar afgesloten cao Kinderopvang 2016-2017 is algemeen verbindend verklaard (avv) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De avv is in werking getreden op 16 juli 2016. Dit is de dag na publicatie in de Staatsbladcourant; nummer 31887/ UAW Nr. 11774. Bekijk hier de tekst van de algemeen verbindend verklaarde cao Kinderopvang 2016-2017. Het functieboek dat bij deze oorspronkelijke cao-tekst hoort is geldig tot en met 31 december 2017.
  • Bekijk de tekst van de cao Kinderopvang 2016-2017 (gewijzigde versie 2 oktober 2017 als gevolg van IKK).
  • Op 30 mei 2018 bereikten onderhandelaar een akkoord voor de cao 2018-2019. Lees hier het nieuwsbericht.

De cao Kinderopvang is er ook als app. Download de app in de Appstore of Playstore.

Bekijk de aanvullende documenten:

Heb je een algemene vraag over de cao?

FCB voert het secretariaat voor de gezamenlijke cao-partijen en beantwoord geen inhoudelijke vragen. Met algemene vragen over de cao stuur een e-mail naar caokinderopvang@fcb.nl

Heb je een inhoudelijke vraag over de cao?

Voor inhoudelijke vragen over de cao Kinderopvang en adviezen over jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgeversorganisatie (Brancheorganisatie Kinderopvang) of werknemersorganisatie (FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn of Vakbond De Unie)

FCB wordt bestuurd door: