search clock hat location star arrow-right

Scholing werken met 0- jarigen

In de Wet IKK is opgenomen dat elke pedagogisch medewerker die werkt met 0- jarigen een scholing dient te volgen en deze voor 1 januari 2023 afgerond dient te hebben. Daarbij is het de taak van cao partijen om dit verder uit te werken.

Daartoe zijn door cao partijen eisen opgesteld aan de te volgen scholing en die zijn uitgewerkt in criteria, die zijn opgenomen in de gewijzigde kwalificatie eis die vanaf 1 januari 2018 geldt. Lees  hier de passage uit het functieboek.

Ook zijn leerdoelen opgesteld voor de te volgen scholing werken met 0-jarigen; deze zijn opgenomen in een bijlage in de cao Kinderopvang.

Het is de intentie van de gezamenlijke cao-partijen om werkgevers en werknemers te ondersteunen zodat de scholing zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de jaren vanaf 2018 en met goede kwaliteit en effectiviteit wordt gerealiseerd.

Tevens hebben cao partijen scholingsaanbod vastgesteld dat voldoet aan de criteria. Deze lijst kan de komende tijd groeien. Bekijk het aangevulde scholingsaanbod (versie 13 april 2018).

In het servicedocument zijn de criteria uitgewerkt waaraan de geboden scholing moet voldoen. Bent u aanbieder van scholing voor werken met 0-jarigen en wilt u uw scholing aanbieden, dan kunt u  contact opnemen met caokinderopvang@fcb.nl voor verdere inhoudelijke informatie en voor de procedure.

FCB wordt bestuurd door: