search clock hat location star arrow-right

Veelgestelde vragen rondom de generatieregeling

Invoeren generatieregeling

 • Wat kunnen redenen zijn om een generatieregeling in te voeren?

  Redenen om een generatieregeling in te voeren kunnen zijn:

  • werknemers fitter door te laten werken, zodat er een kleinere kans is op verzuim of uitval;
  • als werknemer om je heen te blijven kijken en daardoor beter inzetbaar te blijven;
  • meer te kunnen inspelen op een vergrijsd personeelsbestand;
  • ruimte geven voor jongeren of nieuwe instroom;
  • werknemers de kans geven minder te werken, zonder een te groot inkomensverlies.
 • Wanneer is een generatieregeling interessant voor een organisatie?

  De generatieregeling is vooral interessant als:

  • organisaties op korte termijn een grote leeftijd gerelateerde uitstroom of uitval verwachten;
  • de contractsomvang van werknemers groot genoeg is om deze te verminderen aan het eind van de loopbaan;
  • behoefte is aan instroom van jonge(re) of nieuwe werknemers.
 • Is een organisatie verplicht om een generatieregeling in te voeren?

  Nee, een organisatie kan zelf beslissen om een generatieregeling in te voeren. Dit is niet verplicht.

 • Kan een organisatie zelf een regeling opstellen of ben je gebonden aan kaders?

  Een organisatie is vrij om zelf een regeling op te stellen. Wel moet je letten op kaders uit de cao Sociaal Werk (art. 5.13), wettelijke, fiscale en pensioen kaders.

 • Welke onderdelen bevat een generatieregeling?

  In de cao staan een aantal voorwaarden met betrekking tot een in te voeren generatieregeling. Deze worden meegenomen in de organisatieregeling en dat zijn:

  • het doel van de regeling;
  • een omschrijving van de doelgroep;
  • vrijwillige deelname aan de regeling;
  • verplichting opname opgebouwde en aangekocht verlof.

  Verder kan in de regeling staan:

  • of en welke ondergrens in uren er zijn;
  • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen;
  • wat de werkwijze is indien een deelnemer arbeidsongeschikt wordt;
  • hoe administratief de verwerking van het aantal minder te werken uren is;
  • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties.
 • Waar moet een organisatie opletten bij het invoeren van de generatieregeling?

  Een organisatie moet letten op:

  • het opstellen van een organisatieregeling;
  • cao, wettelijke, pensioen en fiscale kaders;
  • het betalen van salaris over de helft van de uren dat de werknemer niet werkt;
  • opname aangekocht en opgebouwd verlof om een fiscaal probleem te vermijden;
  • inzicht in verwachte belangstelling;
  • bezetting en capaciteit;
  • of de regeling effectief is t.o.v. de gestelde doelen.

Doelgroep en deelname

Rol OR/PVT en vakbonden

Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden in tijd

Fiscaal en pensioen

Overige arbeidsvoorwaarden

Generatieregeling en sociale zekerheid

Beëindigen generatieregeling

FCB wordt bestuurd door: