search clock hat location star arrow-right

Salarisadministratie en het individueel keuzebudget

Met de invoering van het IKB zijn een aantal zaken in de financiële administratie en salarisverwerking gewijzigd.

Wat is er veranderd?

  • Sinds 1 januari 2016 vindt maandelijkse opbouw van het IKB plaats. Deze moet ook zichtbaar zijn op de salarisstrook van de medewerker. In de salarisadministratie blijven de afzonderlijke componenten (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, etc.) op de achtergrond zichtbaar, om te voldoen aan regelgeving op fiscaal, sociale zekerheids- en pensioen gebied. Voor de medewerker wordt het 1 budget. 
  • Tot 1 mei 2016 hebben werknemers keuzes gemaakt, die in de salarisproductie erna werden verwerkt en geëffectueerd.
  • In mei 2016 is voor iedereen het opgebouwde vakantietoeslagdeel over 2015 uitbetaald.
  • De volgende keuzeronde is in december 2016, waarin de keuzes voor in ieder geval de eerste helft van 2017 worden gemaakt en erna in juni 2017 voor de tweede helft van 2017. De keuzes worden twee keer per jaar verwerkt en vanaf de maand erna geëffectueerd.

Informatie voor de Salarisadministratie

Specifiek voor de Salarisadministratie is de volgende informatie beschikbaar:

Tip

  • Er is regelmatig overleg met de salarisverwerkers, HR-dienstverleners en softwareleveranciers die in de sector werkzaam zijn. Weet jouw salarisverwerker hier toch niet van, geef diens gegevens dan door via caowelzijn@fcb.nl.

Zelf aan de slag

Het IKB is meer dan een systematiek die jij als salarisadministrateur uitvoert. Het is een extra stimulans voor alle medewerkers in de sector om actief aan de slag te gaan met hun eigen duurzame inzetbaarheid. Zelf meer verantwoordelijkheid nemen, hun unieke kracht ontdekken en ontwikkelen. En jij bent ook zelf medewerker, kijk eens naar jouw eigen situatie: welke keuzes maakt jij zelf voor de aanwending van uw IKB? Hoe kijk je aan tegen de balans tussen werk en je persoonlijke situatie? Hoe zorg je voor een sterke en flexibele positie op de arbeidsmarkt in de toekomst? Door zelf door dit proces te gaan, wordt het makkelijker om het IKB in de administratie in te voeren. Bij de informatie voor medewerkers staat informatie om ook zelf aan de slag te gaan met het IKB.

salarisverwerkers-cao-welzijn

FCB wordt bestuurd door: