search clock hat location star arrow-right

Disclaimer & Privacy Statement

Op deze pagina vind je het privacy statement van FCB en de disclaimer die over deze website gaat.

Privacy statement

We behandelen persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de producten of diensten van FCB, worden je gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: je naam, de organisatie waar je voor werkt en de functie die je daar hebt, het adres, je e-mail adres en de branche waarin je werkt. We gebruiken deze gegevens voor het leveren van het product, of het uitvoeren van de afgesproken dienst.

Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwe producten en diensten. We bewaren deze gegevens tot dat jij je weer afmeldt. Als je liever niet wilt worden geinformeerd, kun je je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen. Ook elke FCB e-mailing heeft een knop waarmee je je kunt afmelden voor  toekomstige mails.

FCB gebruikt het e-mailadres van haar contacten tevens voor Custom Audience targeting via Facebook en LinkedIn. FCB maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in advertising-tools. Deze groepen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan specifieke campagnes: alleen deze gebruikers krijgen de campagne te zien. 

Indien jij geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven door contact met ons op te nemen.

Inzage en correctie

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien. Als er onjuistheden in staan, kun je deze laten corrigeren.

Disclaimer

FCB streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op deze website plaatst, zodat de informatie actueel, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks de constante aandacht voor de kwaliteit van de inhoud door FCB, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De houders van deze website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Cao-teksten Sociaal Werk, Jeugdzorg, Kinderopvang en FCB

De teksten van de cao Sociaal Werk, cao Jeugdzorg, cao Kinderopvang en cao FCB zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst. Aan de digitale weergave van de cao's kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevindt zich altijd de meest recent aangemelde versie van de complete cao Sociaal Werk, cao Kinderopvang, cao Jeugdzorg of cao FCB.

Beeldrecht

Van alle op de pagina's van de site van FCB gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Toestemming

De informatie die op de site van FCB staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen en met de juiste bronvermelding. Neem voor vragen over het overnemen van materiaal van deze website contact op met FCB via webredactie@fcb.nl.

Linken

Linken en verwijzen naar de pagina's van de site van FCB mag altijd. FCB stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

 

FCB wordt bestuurd door: