search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

FCB-bijdrage 2020

De activiteiten van de arbeidsmarktplatforms worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk.

Al deze werkgevers betalen de FCB-bijdrage en zijn daartoe verplicht, omdat de cao FCB algemeen verbindend is verklaard. Alle organisaties die vallen onder de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB.

De FCB-bijdrage volgens het cao-akkoord en de cao FCB 2018-2020 bedraagt per organisatie 0,086 procent van de totale loonsom met een minimum van € 15,-.

Ook de taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB. Deze FCB-bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Meer informatie

FCB wordt bestuurd door: