Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel is de FCB-bijdrage?

De bijdrage voor 2022 bedraagt 0,086 procent van de loonsom (het loon voor loonheffing / fiscaal loon / heffingsloon) over het jaar 2021, met een minimum van € 15,-.

Vanwege het AVV-besluit op 21 januari 2022 werken we in 2022 met twee verschillende FCB-bijdragen: 

  • Leden van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang dragen vanaf 1 januari 2022 bij. 
  • Voor alle andere werkgevers die lid zijn van een andere werkgeversorganisatie of die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie, berekenen we de bijdrage vanaf de datum van het AVV-besluit van de minister. Voor hen is de bijdrage alleen in 2022 0,081%. De FCB-bijdrage 2023 en 2024 is gelijk aan de FCB-bijdrage in de cao FCB: 0,086%