search clock hat location star arrow-right

Kinderovang Woudrichem

Blog van Kinderopvang Woudrichem over hun vraagstuk binnen het thema samenwerken en kennisdelen

Kinderopvang Woudrichem

Kinderopvang Woudrichem is een middelgrote HKZ-gekwalificeerde kinderopvangorganisatie die kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en een peuterspeelzaal faciliteert. Kinderopvang Woudrichem wordt mogelijk onderdeel van een toekomstig  samenwerkingsverband van sociaal maatschappelijke partners in een multifunctionele accommodatie in Woudrichem. Onder andere de bibliotheek, vluchtelingenwerk, sociaal-cultureel werk, de gemeente en fysiotherapie zullen hiervan onderdeel uitmaken. Dit samenwerkingsinitiatief past ook bij de landelijke ontwikkelingen waarbij kinderopvang, zorg en welzijn steeds meer zullen integreren. Door het bundelen van expertises ontstaan er interessante nieuw te benutten mogelijkheden. Zo ook voor Kinderopvang Woudrichem.

Zij wil blijven ontwikkelen en vernieuwen. Zij ziet het multifunctioneel centrum dan ook niet als last, maar juist als een bron van mogelijkheden, hoewel sommige pedagogisch medewerkers daar nog niet helemaal van overtuigd zijn: ‘samenwerking opzoeken; hoe moet dat?’ Typerend is de loyaliteit en de haast familiaire verbondenheid van de medewerkers aan de organisatie.

Vraagstelling

Kinderopvang Woudrichem vindt het van groot belang om kansen te benutten door te zoeken naar raakvlakken en het uitwisselen van kennis en ervaring met haar toekomstige partners. Daarom wil zij haar medewerkers stimuleren om actief de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die dit multifunctionele centrum biedt, mee vorm en inhoud te geven. Dit roept vragen op als:

 • Hoe kunnen we de pedagogisch medewerkers voorbereiden op deze samenwerking?
 • Hoe laten we de PM-ers ontdekken dat het nieuwe centrum kansen biedt als vast onderdeel van de dag? Minder kinderen naar externe dienstverlening brengen en meer diensten uit het centrum invliegen. Hoe bouwen we samen een kleine zorgzame maatschappij om het kind?
 • Hoe kunnen we onze pedagogisch medewerkers voorbereiden op het effectief gebruik maken van de mogelijkheden van een toekomstig multidisciplinair samenwerkingsverband zodat we kinderen en ouders optimaal van dienst kunnen zijn?
 • Hoe kunnen we het probleemoplossend vermogen van onze pedagogisch medewerkers vergroten, waardoor zij meer mogelijkheden zien?
 • Hoe zorgen we ervoor dat onze pedagogisch medewerkers zichzelf en onze organisatie goed kunnen profileren en onze visie op het multifunctionele centrum kunnen uitdragen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we kunnen profiteren van alle expertises in dit nieuwe samenwerkingsverband?

Gewenste effect

In december 2014 is de visie over het nieuwe multifunctionele (kind)centrum ‘levend’ en werken alle teams over de grenzen van hun eigen groep heen. Alle pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Woudrichem hebben zich professioneel ontwikkeld en zijn klaar voor de toekomstige vorm van de kinderopvang in een multidisciplinair centrum. Er wordt met de diverse partners samengewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise en talenten. Nieuwe initiatieven ontplooien zich.

De pedagogisch medewerkers zijn goed in staat om de visie van Kinderopvang Woudrichem uit te dragen en in de praktijk te concretiseren.Het ideaalbeeld is dat er een ‘gespreid bedje’ klaarstaat voor de ouders die met hun vraag het multifunctionele centrum binnenkomen.

Aanpak 

 • Het idee ontstaat om de pedagogisch medewerkers interviews te laten houden met de toekomstige samenwerkingspartners, waarvan vervolgens een ‘krant’ wordt gemaakt. Deze krant kan verspreid worden onder alle betrokken in het multifunctionele centrum. De insteek van deze interviews is dat de pedagogisch medewerkers in gesprek gaan over de manier waarop toekomstige samenwerkingspartners kijken naar deze samenwerking en kansen daarin.
 • De vragen worden voorbereid met alle PM-ers. Zo bouwen we samen aan de visie. En kan vertrouwen ontstaan in het nieuwe product. De PM-ers leren denken vanuit verschillende perspectieven.
 • Door de pedagogisch medewerkers in de interviewrol te plaatsen, worden zij gestimuleerd om zelf positie in te nemen en een visie te vormen over hoe zij de samenwerking zien en zouden kunnen benutten. We zetten hen met deze opdracht in ‘the lead.’
 • Er wordt afgesproken om per mail in augustus een nieuwe afspraak te plannen met de HRD-adviseur en drie betrokken pedagogisch medewerkers (peuterspeelzaal, KDV en BSO). Deze groep gaat de gewenste verandering trekken en denkt mee over de startbijeenkomst en te houden interviews. De extra inzet van deze 3 PM-ers kan als een beloning gezien worden (een eretaak), en wordt in uren gecompenseerd.

 


 

Over doelen en middelen

Vanaf augustus 2014 zijn de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Woudrichem aan de slag met het maken van een krant. Zie ook blog 1 over dit traject. De krant geeft weer wat de kracht en kwaliteit van Kinderopvang Woudrichem is en hoe zij met huidige en toekomstige partners in een multifunctioneel centrum wil samenwerken aan een steeds vernieuwend aanbod aan kinderen en ouders/verzorgers.

Wat hebben zij intussen ondernomen?

 • Zij hebben een avond gezamenlijk gewerkt aan interviewvragen. Wat willen we kwijt over onze organisatie, over onze manier van (samen)werken en hoe verleiden we onze gesprekspartners om met ons na te denken over samenwerking? Deze avond werd gefaciliteerd door de HRDadviseur.
 • De pedagogisch medewerkers hebben in tweetallen interviews afgenomen bij huidige en toekomstige samenwerkingspartners als de bibliotheek, een fysiotherapiepraktijk, stichting vluchtelingenwerk, dramadocenten en de muziekschool.
 • Er zijn verslagen gemaakt van de interviews.

En toen bleef het lang stil. Er bleek van alles aan de hand te zijn dat frustrerend werkte bij het afmaken van de eigen krant. Terwijl alle medewerkers en management zo enthousiast en betrokken waren. Dat gebeurt vaker in organisaties. Interessant wordt het dan om samen terug te blikken, te leren en vooruit te kijken.

Het werd dus tijd om pedagogisch medewerkers en management bijeen te roepen voor een gezamenlijke reflectie. Als ondersteuner ben ik begonnen om de oorspronkelijke doelen op een flap te zetten met de vraag: zijn dit nog steeds doelen die belangrijk voor jullie zijn om aan te werken? Door iedereen, PM'ers en management werden deze volmondig onderschreven. En bijna als vanzelf volgden de reflecties elkaar op waardoor het zo stil bleef.

De wereld bleek snel te veranderen:

 • Besluitvorming over het multifunctionele centrum is nog niet rond en toekomstige partners wachten deze eerst af. Het maken van afspraken werd veel gedoe.
 • Het houden van de interviews was leuk maar ook spannend. Een belangrijke blokkade bleek de angst van PM'ers om de visie van de eigen organisatie niet goed genoeg neer te zetten.
 • Het doel van de interviews zakte weg bij de PM'ers. Er zat te lange tijd tussen de aftrap en de afspraken die zij konden maken.
 • PM'ers waren bang dat alle werk voor niks was door de trage besluitvorming over het multifunctionele centrum.

Daarnaast konden we met elkaar leerpunten formuleren:

 • Nog beter met elkaar oefenen in het houden van interviews en het oefenen in vertellen over je werk en je visie op werken met kinderen.
 • Elkaar meer op de hoogte houden van waar iedereen mee bezig is. Nu had niemand overzicht.
 • Nog beter met elkaar scherp krijgen wat de doelen en gewenste resultaten zijn waar we aan werken; de krant is slechts een middel en geen doel op zich.
 • Schrijven is een vak apart dus meer inschakelen van de communicatiespecialist in de organisatie.
 • Gaan voor eigen kracht en niet afhankelijk zijn van externe partijen.

Al pratende kwamen we tot de conclusie dat er de afgelopen tijd veel geleerd is zonder dat de PM-ers zich daarvan bewust waren: praten over je werk met mensen uit andere organisaties, het leggen van lijnen met organisaties waar je leuke dingen mee zou kunnen doen, leren dat je eigen lat hoger is dan die van de organisatie.

Maar hoe nu verder? Verrassend snel kwam alle energie weer terug bij iedereen. Natuurlijk, de doelen zijn nog steeds belangrijk en de krant ook! Maar dan met een iets andere insteek: dit zijn wij als Kinderopvang Woudrichem en wij werken graag samen!

En hoe gaan we het nu aanpakken, gebruik maken van alle leerpunten?

 1. Alle collega’s worden in de teams geïnformeerd over de ‘doorstart’ en de iets andere insteek. En de vraag om weer mee te doen.
 2. Op een centrale plek in de hal komen 3 flaps te hangen: 1 met de al eerder geformuleerde doelen, 1 lege flap waarop iedereen kan aangeven wat in elk geval qua inhoud niet mag ontbreken, 1 lege flap om aan te geven wat je belangrijk vindt voor de aankleding en omlijsting van de krant.
 3. Ook ouders mogen meedenken, graag zelfs, en zij worden gevraagd om ook op de flaps hun ideeën te zetten.
 4. Over 2 weken komt het tot redactie omgedoopte team bij elkaar om een inhoudsopgave te maken, per item heel concreet te benoemen wat de precieze inhoud moet zijn en af te spreken wie wat kan doen. Gebruik makend van de talenten in de organisatie.
 5. PM'ers die nog een interview gaan houden, oefenen van te voren vragen over doel van het gesprek, de manier van werken binnen Kinderopvang Woudrichem en andere vragen die zij moeilijk vinden.
 6. Er komt op een centrale plek een 'scrum' planningsformulier te hangen waarop iedereen kan aangeven wie met wat bezig is en hoe ver zij/hij gevorderd is.
 7. Over 9 weken is de inhoud klaar!

 


 

The road ahead - Kinderopvang Woudrichem

Kinderopvang Woudrichem maakte een magazine waarin ze ervaringen en verhalen uit het traject Samen Werken, Samen Leren delen met de buitenwereld. Hoe kwamen ze op dit idee en wat levert het hen op? Jeremy Husmann, die de PR en communicatie van Kinderopvang Woudrichem verzorgt, aan het woord.

Nadat wij in 2014 op het Samen werken, samen leren traject werden geattendeerd, besloten wij ons meteen in te schrijven. Met het oog op onze toekomstige deelname aan een multifunctioneel centrum met meerdere, relevante disciplines om mee samen te werken, wilden we het maximale uit onszelf en de toekomstige samenwerking halen. Samen werken, samen leren kon ons hierbij helpen.

Samenwerkingspartners interviewen

HRD-adviseur Joke van Alten bleek een waardig sparringpartner die de juiste vragen wist te stellen, de zelfreflectie van de pedagogisch werkers wist te stimuleren en ons als organisatie met de juiste ogen naar een multidisciplinaire omgeving liet kijken. Om nader kennis te maken met onze (toekomstige) partners, werd besloten om hen te interviewen en zo elkaar beter te leren kennen.

Delen van verhalen

Tijdens deze interviews werd gesproken over elkaars kennis en krachten, hoe deze elkaar kunnen aanvullen, welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn en we hoe deze in de praktijk kunnen brengen. Dit werden een aantal leuke verhalen. Om deze ook aan de buitenwereld te kunnen vertellen en ons stevig te kunnen profileren, ontstond het idee om een magazine te maken.

Magazine 'Vooruit!'

Dit magazine zou de gedane interviews bevatten, maar ook stukken over onze visie en allerlei tips, weetjes en andere dingen die bijdragen aan de beeldvorming omtrent Kinderopvang Woudrichem. Na een lang proces van verzamelen, schrijven, vormgeven, schrappen en schaven, ontstond: ‘Vooruit!’ Een eenmalige uitgave van Kinderopvang Woudrichem als resultaat van een mooi proces.

Het magazine werd in juli 2015 tijdens een informele borrel gepresenteerd aan collega’s, oudercommissie, bestuur en een aantal partners. Hoewel het printmagazine nog niet klaar voor publicatie is, werd iedereen enorm enthousiast over de digitale conceptversie. Samen werken, samen leren, met het magazine als tastbaar resultaat, is voor ons dan ook een mijlpaal in het proces van verdere professionalisering.

Meer weten? 

Bekijk de Prezi 'Vooruit!' van Kinderopvang Woudrichem. Of neem contact op met Kinderopvang Woudrichem via 0183-304565.

FCB wordt bestuurd door: