search clock hat location star arrow-right

Ludens

Blog van Ludens over hun vraagstuk binnen het thema de lerende organisatie.

Ludens

Binnen Ludens zijn Het Hummeltje en de Planeet de enige VVE-locaties. Beide locaties kampen met vraaguitval terwijl ze met hun VVE-programma juist toegevoegde waarde hebben in de Utrechtse wijk Overvecht. Het dus zijn roerige tijden: de vraaguitval binnen Ludens maakt dat locaties gesloten worden, en dat medewerkers uit diverse locaties herplaatst worden, evenals de kinderen. Ook de groepen en teams van het Hummeltje zijn samengesteld uit kinderen en pedagogisch medewerkes van andere locaties. En er komt nog een herplaatsingsronde voor de pedagogisch medewerkers aan. Deze bewegingen leiden tot veel onzekerheid en gelatenheid. Het teamgevoel en teamspirit moet weer opgebouwd worden: samen werken aan excellente VVE waar iedereen voor gaat en staat!

Vraagstelling

  • Hoe zorgen we voor kennisdeling rondom de VVE tussen het Hummeltje en de Planeet?
  • Hoe kunnen we de kennis en expertise van de VVE-medewerkers goed inzetten en overdragen naar de PM-ers op beide locaties zodat in alle teams gewerkt wordt vanuit de VVE-thema’s?
  • Hoe kunnen het Hummeltje en de Planeet efficiënt samenwerken rond VVE-thema’s?
  • Hoe kunnen we ons binnen en buiten Ludens profileren als VVE-locaties zodat ouders en collega’s weten dat bij deze locaties veel VVE-expertise te halen is?

Gewenste effect

Een beschrijving van de ideale situatie is als volgt: binnen een jaar werken alle PM-ers binnen het Hummeltje en de Planeet volgens het VVE-programma. Dat betekent dat er een jaarplanning is voor de thema’s en dat de thema’s vooraf en ruim op tijd goed zijn uitgewerkt en voorbereid, mogelijk met hulpmiddelen voor peuters en oudere kinderen in themakisten als dagritmekaarten, liedjes rond de thema’s, tips voor aankleding van de hoeken en evaluaties en tips voor een volgend jaar als het thema weer aan de beurt is.

Er wordt bij de voorbereiding en uitwerking van de thema-activiteiten gebruik gemaakt van de talenten van alle pedagogisch medewerkers van beide locaties. Er wordt intensief samengewerkt bij de voorbereiding en evaluatie van de thema’s. Iedereen is enthousiast over de manier van werken binnen deze beide locaties. Alle teamleden gaan voor deze aanpak en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer en activiteiten.

(Nieuwe) klanten merken het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers, het slaat over op de kinderen. Zij weten dat dit DE locaties van Ludens zijn als het gaat om VVE. Ouders uit de wijk komen er speciaal op af. Iedereen is enthousiast over het programma en de bereikte resultaten. Overvecht weet: VVE is Ludens!

Aanpak

  1. Start van een nieuw project: wij gaan de beste VVE in de wijk worden waar het voor de kinderen fijn is om te zijn en waar het voor ons leuk is om te werken!!
  2. Teamleden van beide locaties medeverantwoordelijk maken voor- en betrekken bij het project. Gevoel van urgentie creëren om samen te werken en de VVE goed neer te zetten. De insteek is het neerzetten van de droom van ‘de beste VVE zijn, waar het leuk is om te zijn en om te werken’ (hoe ziet dat er praktisch uit) en met elkaar in kaart brengen wat nodig is om daar te komen. Wat bepaalt jouw werkplezier,  wie heeft welke talenten en hoe kunnen we dan slim met elkaar samenwerken? En ook: wat gaat al goed op beide locaties en wat kunnen we versterken en van elkaar leren op dat gebied?
  3. Op basis van deze bijeenkomst komen wij weer bijeen om een vervolgaanpak te ontwerpen.

FCB wordt bestuurd door: