search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
6 december 2017

‘Sociaal Werk Versterkt’ houdt de vakbekwaamheid van sociaal werkers op peil

Als partners van het programma Sociaal Werk Versterkt zetten we ons gezamenlijk in voor sterker sociaal werk. De focus daarbij ligt op het stimuleren van de beroepsontwikkeling van sociaal werkers.

Sociaal Werk Versterkt

Burgers, cliënten en opdrachtgevers moeten immers kunnen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Dat betekent dat professionals blijven leren en reflecteren, en dat zij een beroepscode hebben die hen – als leidraad - ondersteunt. Daarnaast kennen sociaal werkers de wensen en behoeften van burgers en cliënten. Samen met hen komen ze tot oplossingen en aanpakken die burgers en cliënten als helpend ervaren. 

Sociaal Werk Versterkt draagt bij aan professionalisering met de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel. Deze zijn samen met het werkveld ontwikkeld. Samen werken we momenteel ook de registratie-eisen voor beroepsregistratie uit, en vragen we sociaal werkers om zich te gaan registreren. Niet als doel, maar als middel om te blijven leren en reflecteren. Het programma onderzoekt ook welke mogelijkheden er zijn om als beroepsgroep te leren van (beroepsethische) dilemma’s waar sociaal werkers mee geconfronteerd worden.

Interactie met burgers en cliënten

Sociaal werk is er voor burgers. Daarom is het belangrijk om juist in interactie met burgers en cliënten te kijken wat echt werkt. Dat gebeurt door de behoeften en wensen van burgers en cliënten op te halen. Het programma doet dat met de methoden Adviesvangers en Grootschalig Luisteren. Met wat we ophalen toetsen we of het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode en het beroepsregister in de praktijk voldoende recht doen aan wat burgers belangrijk vinden. In samenhang monitoren en evalueren we de opbrengsten van het programma in het project ‘Sociaal Werk in Beeld’.

Begin 2018 is de website van het programma (sociaalwerkversterkt.nl) online. Hier gaan we ontwikkelde producten, opbrengsten en verhalen uit het werkveld delen.

Wie zitten er in het actieprogramma?

Het programma Sociaal Werk Versterkt komt voort uit het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het programma wordt gedragen door vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BV Jong en BPSW, de opleidingen middels MBO raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal Domein en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg.

Leestip! Meer lezen over het beroepsregister voor sociaal werkers?

Twee projectleiders van Sociaal Werk Nederland gaven onlangs een interview aan het magazine Trots op je vak (Divosa) waarin zij vertellen over het belang van registratie.

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: