search clock hat location star arrow-right
« Terug
11 juni 2018

De nieuwe Arbowet gaat nu écht in

De nieuwe Arbowet geldt sinds 1 juli 2017 en legt de nadruk op het voorkomen van verzuim. Op 1 juli 2018 is het overgangsjaar voorbij en moet het Arbo-beleid van jouw organisatie op orde zijn. Tijd voor een laatste check aan de hand van onderstaande lijst.

Pictogram-op-sportveld

Bedrijfsarts

 • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen en over ziekteverzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor uitvoering van de adviezen.
 • De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • De bedrijfsarts kan de werkplek bezoeken.
 • De bedrijfsarts voert een open spreekuur voor werknemers in. Elke werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken.
 • Een werknemer kan een second opinion aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.

Preventiemedewerker en medezeggenschap

 • De benoeming van de preventiemedewerker gaat met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • De arbodienst en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gaan minimaal eens per jaar met elkaar in gesprek.

Basiscontract

 • Elke organisatie moet een basiscontract opstellen met de arbodienstverleners
 • Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers
 • Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokkenen partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers..
 • Met het basispluscontract bestaat de mogelijkheid om maatafspraken te maken tussen werkgevers en arbodienstverleners.
 • De nieuwe Arbowet geldt sinds 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Rol Inspectie SZW

 • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving. Zo zal de inspectie controleren of er een basiscontract is. Dit is een overeenkomst waarin de afspraken tussen werkgever en arbodienstverlener zijn vastgelegd.

FCB heeft alle wijzigingen doorgevoerd in de Risicomonitor en Arbocatalogus.
 

Meer informatie

Op Arboportaal vind je animaties en video's om de wijzigingen in de Arbowet in je organisatie uit te leggen. Bekijk ook het overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en werknemers.

 

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: