search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
18 januari 2018

EVC 2018: dit verandert er voor jeugdzorgwerkers

Per 1 januari 2018 zijn er veranderingen rondom de registratie van HBO-professionals in jeugdzorg in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Er is een nieuwe kamer voor ‘Jeugd en gezinsprofessionals’. De huidige kamer voor ‘Jeugdzorgwerkers’ gaat op in deze nieuwe kamer.

medewerkster_achter+pc

Daarom kunnen vanaf 1 januari 2018 nieuwe professionals zich niet meer registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. Er is een overgangsregeling gemaakt voor huidige geregistreerde jeugdzorgwerkers. Meer informatie over de nieuwe kamer, de overgangsregelingen en de daarbij behorende (her)registratie-eisen vind je bij SKJ. 

Hoe het was

EVC (erkenning van verworven competenties) voor de branchestandaard Jeugdzorgwerker (gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Jeugdzorgwerker) is onder andere mogelijk voor MBO’ers in een HBO-functie in een organisatie die valt onder de cao Jeugdzorg, en die zich willen of moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Na positieve afronding van de EVC-procedure kun je je met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker (her)registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers in het Kwaliteitsregister Jeugd. De cao-tafel Jeugdzorg geeft het branchecertificaat Jeugdzorgwerker af, FCB verzorgt de uitvoering.

Hoe het wordt

Het beroepscompetentieprofiel Jeugdzorgwerker houdt op te bestaan door de komst van het nieuwe competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional. Op basis van dit nieuwe competentieprofiel komt er een nieuwe EVC-standaard. Professionals die zich willen of moeten registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals (ongeacht welke cao) zullen of een kwalificerend diploma of dit nieuwe EVC met certificaat Jeugd- en gezinsprofessional nodig hebben.

Deze EVC-standaard en -procedure zijn nog in ontwikkeling. Deze worden rond de zomer 2018 verwacht. FCB volgt wat er gebeurt maar is niet actief betrokken bij de ontwikkeling. Volg de website Professionalisering Jeugdhulp voor de actuele stand van zaken van de nieuwe EVC-standaard en -procedure.
 

In het kort: EVC in 2018 voor professionals onder de cao Jeugdzorg

  • Jeugdzorgprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de EVC- procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, kunnen de procedure tot 31 december 2018 afronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
  • Jeugdzorgprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg die nog moeten starten met EVC kunnen dit doen op de branchestandaard Jeugdzorgwerker totdat de nieuwe EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional start (medio 2018). Het complete EVC-traject op de branchestandaard Jeugdzorgwerker moet afgerond zijn op 31 december 2018. Let op: het branchecertificaat Jeugdzorgwerker moet dus uiterlijk 31 december 2018 zijn afgegeven. (Her)registratie is dan mogelijk in het Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt ook wachten op de nieuwe EVC-procedure waardoor je je competenties bewijst aan de hand van het nieuwe competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional.
  • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg moeten wachten op de nieuwe EVC-procedure op de standaard Jeugd- en gezinsprofessional (medio 2018).

Meer informatie

  • Klik hier voor meer informatie over EVC-procedure Jeugdzorgwerker, EVC-aanbieders en branchecertificering. 

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: