search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
27 november 2017

Negen op tien jeugdzorgwerkers ervaren agressie

Agressie in de jeugdzorg is een groot probleem. Uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AWZ) blijkt dat bijna 90% van de medewerkers het afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van agressie. Dat loopt uiteen van schreeuwen, schelden en pesten tot fysieke agressie. RTL Nieuws besteedde er op 27 november aandacht aan.

Uit het Werkgevers- en Werknemersonderzoek van AWZ (2017) blijkt dat:

  • 89% van de jeugdzorgwerkers minimaal 1 vorm van agressie ervaart, 2 op de 3 jeugdzorgwerkers heeft te maken gehad met de meest ernstige vormen (discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging of fysieke agressie).
  • Voor jeugdbeschermers / gezinsvoogden de cijfers hoger liggen: 77% van deze groep heeft te maken gehad met bedreigingen en intimidatie.
  • In jeugdzorg meer agressie voorkomt dan in andere branches in de sector Zorg & Welzijn.
  • Bekijk alle cijfers in de factsheet Agressie in jeugdzorg 2017.

In RTL Nieuws vertelden jeugdzorgwerkers over de enorme impact van agressie op hun privéleven. Kijk het item hier terug

Samen de werkdruk aanpakken

Agressie is één van de factoren die van invloed is op de hoge werkdruk in jeugdzorg. Reden voor werkgevers- en werknemersorganisaties om in de cao Jeugdzorg 2017-2019 afspraken te maken over de aanpak van werkdruk en het versterken van werkplezier. Zo maakt elke jeugdzorgorganisatie een eigen plan voor de aanpak van werkdruk dat uiterlijk 1 mei 2018 klaar moet zijn.

Bestuurder en ondernemingsraad (OR) of PVT gaan hiervoor samen om de tafel. Voor ondersteuning kunnen OR en PVT gebruikmaken van een aantrekkelijke vergoedingsregeling. Bekijk hier de zes geselecteerde trainingsbureaus die een speciaal werkdruk-aanbod hebben samengesteld.
 

5.726 handtekeningen onder brief aan Tweede Kamer

Om hun zorgen over de hoge werkdruk ook in de politiek onder de aandacht te brengen schreven Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV Connectief en FBZ een brief aan de Tweede Kamer. 5.726 jeugdzorgwerkers en werkgevers ondertekenden de brief om zo de noodklok te luiden over de oplopende werkdruk. Op 4 december vergadert de Kamer over de begroting van onder andere jeugdzorg.
 

Meer weten over werkdruk in Jeugdzorg?

In deze speciale etalage vinden werknemers en werkgevers informatie, tips en tools om zelf aan de slag te gaan met werkdruk en werkplezier.

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: