search clock hat location star arrow-right
« Terug
7 juni 2018

Nieuw: functiebeschrijvingen Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach en Pedagogisch Coach

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzaalorganisaties kunnen nu, op basis van de functiebeschrijvingen inclusief de kwalificatie-eis, vaststellen of een medewerker geschikt is voor de functie, dan wel een medewerker aannemen voor de functie.

Functiebeschrijvingen

Om tegemoet te komen aan de verschillende organisatievormen is er de mogelijkheid de functie te splitsen in de Pedagogisch Beleidsmedewerker en de Pedagogisch Coach, of te kiezen voor één functie voor een medewerker die zowel Pedagogisch Beleidsmedewerker als Pedagogisch Coach is.

Er zijn nu dus de volgende mogelijkheden:

  • Functie Beleidsmedewerker: hiervoor kan de functiebeschrijving Beleids- of Stafmedewerker B aangehouden worden (cao kinderopvang) of Beleids- of Stafmedewerker 2 (cao sociaal werk).
  • Functie Pedagogisch Coach: de functiebeschrijving wordt opgenomen in beide cao’s.
  • Functie Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach en Pedagogisch Coach: de functiebeschrijving wordt opgenomen in beide cao’s.
     

Functiewaarderingen

Ook de functiewaarderingen zijn beschikbaar. De twee nieuwe functies zijn voor de cao Kinderopvang beide gewaardeerd in schaal 9.

Voor de cao Sociaal Werk ligt dit net wat anders, dit heeft te maken met een andere schaalverdeling. De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach is hier gewaardeerd in schaal 9, de functie Pedagogisch Coach in schaal 8. De functie Beleids–Stafmedewerker 2 blijft in schaal 8.
 

Kwalificatie- eis

Al eerder waren de kwalificatie-eisen voor de Pedagogisch Beleidsmedewerker  / Coach gepubliceerd. Vervolgens is er een nadere uitwerking gedaan. Dit heeft onder andere geleid tot toevoeging van diploma’s aan de kwalificatie-eis . Wil je nagaan of een diploma kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach en de functie van Pedagogisch Coach? Volg dan dit stappenplan.
 

Meer informatie 

Alle informatie over de nieuwe functie is overzichtelijk bij elkaar gebracht op deze pagina en in deze online special.
 

 

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: