search clock hat location star arrow-right
« Terug
29 juni 2018

Nieuwe diplomalijst pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster

Cao-partijen Kinderopvang en Sociaal Werk hebben de kwalificatie-eis Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster gemoderniseerd. Onderdeel hiervan is de Diplomalijst, die per 1 juli 2018 van kracht is.

De wens tot modernisering bestond al een aantal jaren en in de afgelopen cao-periode is dit afgerond door de cao-partijen. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is een vak. Daar hoort een professional bij die opgeleid is voor het werk. Daarbij komt dat het werk in de dagopvang en peuterspeelzaal weer heel anders is dan het werken in de BSO / NSO.

In de oude kwalificatie- eis staan diploma’s die niet met het vak te maken hebben; de lijst is historisch ontstaan en ooit is besloten dat een diploma, eenmaal op de lijst, niet meer zou verdwijnen.
De cao-tafels hebben nu besloten dat een aantal diploma’s vervallen, een aantal andere diploma’s worden toegevoegd en van een aantal diploma’s is de naamgeving geactualiseerd.

Voor alle zittende pedagogisch medewerkers en - peuterspeelzaalleidsters blijft alles bij het oude. Vanzelfsprekend is er een overgangsregeling. Ook sollicitanten die nu in een procedure zitten kunnen gewoon worden aangenomen.

Dagopvang en peuterspeelzaalwerk

Diploma’s die kwalificeren voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk zijn echt gericht op het werken met kinderen, dus diploma’s gericht op kinderopvang of peuterspeelzaalwerk of jeugdzorg, sociaal werk en onderwijs. Er zijn ook meerdere diploma’s van Associate Degree toegevoegd. De kwalificatie-eisen Pedagogisch Medewerker en – Peuterspeelzaalleidster zijn al eerder op elkaar afgestemd vanwege de Harmonisatie.

BSO/NSO

Diploma’s die kwalificeren voor de BSO/NSO worden meer aangesloten bij de inhoud van het werk op de buitenschoolse opvang. Of het nu gaat om de buiten-BSO of de meer activiteiten gerichte BSO. Vanuit het IKK is er de wens juist de lijst voor de BSO uit te breiden. De minst relevante diploma’s zijn vervallen en er is een brede toevoeging op het terrein van sport-, kunst- en lerarenopleidingen.

Overgangsregeling

Zittende pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters blijven gekwalificeerd. Ook als ze overstappen naar een andere werkgever, tenminste, als ze die overstap binnen een jaar maken. Daarnaast is er ruimte om sollicitanten aan te nemen met een diploma dat per 1 juli vervalt: als ze worden aangenomen vóór 1 september. De volledige overgangsregeling luidt: een pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleidster met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en/of BSO/NSO. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.

Let op!

De volledige kwalificatie–eisen worden gepubliceerd gelijk met de cao teksten. Het kan zijn dat de lijst nog wijzigt vanwege bijvoorbeeld andere benamingen van opleidingen of anderszins. Houd daarom de website in de gaten voor de publicaties.

Meer informatie

 

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: