search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
15 november 2017

SectorplanPlus Zorg & Welzijn: eerste tranche vanaf 22 november geopend!

Het ministerie van VWS heeft voor de periode 2017-2021 in totaal 320 miljoen euro gereserveerd voor opleidingstrajecten met als doel om personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Dit jaar maakt het nieuwe kabinet al 30 miljoen euro vrij. Dat geldt dus ook voor organisaties binnen Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Wat en voor wie de subsidie precies is, lees je in dit nieuwbericht.

SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS, speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn. Het zwaartepunt van de sectorplansubsidie komt bij de verpleeghuissector, maar een belangrijk deel is ook voor andere zorg- en welzijnsorganisaties. Voorwaarde is dat hun werk in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd wordt uit een van de volgende wetten: WMO, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet. Daarmee geldt de subsidie dus ook zeker voor Sociaal Werk-organisaties, Jeugdzorg-organisaties en mogelijk ook een aantal Kinderopvang-organisaties. Zoals de nieuwe minister Hugo de Jonge, zegt: ‘Het is alle hens aan dek’. De 1e tranche loopt van 22 november t/m 5 december. Activiteiten die zijn gestart vanaf 24 augustus 2017 t/m 30 april 2018 kunnen hierin worden meegenomen.

Doel van de subsidie: een extra impuls geven aan korte en langere opleidingen en trajecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom, (voor werknemers tot maximaal een jaar in dienst), ook om de tekorten sneller aan te pakken;
  • Met ontslag bedreigde werknemers (bijvoorbeeld met trainingen en omscholing), zodat zij sterker kunnen staan in hun verdere loopbaan;
  • Opscholing binnen de organisaties om ruimte te creëren voor nieuwe instroom;
  • Opleiding van praktijkopleiders om de nieuwe instroom goed te kunnen begeleiden.

De opleidingen en trajecten moeten gericht zijn op medewerkers in cliënt/zorg-gerelateerde taken. Dat betekent dat (met uitzondering van praktijkopleiders) management, de ondersteunende en facilitaire medewerkers in deze tranche hier geen gebruik van kunnen maken.

De volgende soorten activiteiten horen bij de genoemde doelstellingen:

  • Beroepsopleidingen voor een vast bedrag van € 1.250 per deelnemer per half jaar tot een maximum van 2 jaar. het gaat hierbij om BBL-, HBO duaal en deeltijd en AD-opleidingen voor medewerkers die al maximaal een jaar in dienst zijn, nog minimaal een half jaar in de opleiding zitten en een arbeidsovereenkomst hebben van minimaal 24 uur; 
  • EVC-trajecten en kortere en langere trainingen met maximale vergoedingsbedragen variërend van € 250 tot € 2000 per activiteit op basis van werkelijke kosten, inclusief uren van deelnemers.

De subsidie wordt via een regionale verdeelsleutel beschikbaar gesteld in verschillende tranches. Aanvragen lopen via de website www.sectorplanplus.nl. Regionale werkgeversorganisaties maken daarnaast plannen om regionaal tekorten aan te pakken, samen met organisaties uit alle branches. Als organisaties hoef je echter voor deelname aan deze SectorplanPlus-subsidie geen lid van hen te zijn.

De eerste tranche is kort en staat open van 22 november tot en met 5 december. De volgende tranche is nog niet exact bekend, maar ligt in het voorjaar van 2018 en betreft activiteiten die later starten.

Opleidingen en trainingen gestart vanaf 24 augustus jl. en startend tot en met 30 april 2018 mogen mee in deze aanvraag. Voor trainingen geldt dat deze ook door interne opleiders kunnen worden gegeven. Per organisatie (of groep of holding) is in deze tranche één aanvraag mogelijk, waarbij deze moet zijn afgestemd met de OR/PVT. De subsidie gaat uit van co-financiering, waarbij de bijdrage afhangt van de omvang en jaaromzet. Zo geldt voor kleinere organisaties (tot 50 werknemers) 30% verplichte co-financiering; organisaties van 50 tot 250 werknemers 40% en organisaties vanaf 250 werknemers hebben een verplichte eigen bijdrage van 50%.

Op www.sectorplanplus.nl vind je de voorwaarden en informatie om van deze subsidie gebruik te maken. Deze informatie wordt steeds aangevuld. Het webportaal op die site gaat op 22 november open. Registreren en aanvragen is momenteel dus mogelijk.

Waarom deze subsidie?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als er nu niks gebeurt, kan het tekort aan professionals oplopen tot tussen de 100 en 125 duizend personen. Het doel van de subsidie is tweeledig: nieuw personeel aantrekken én huidig personeel behouden en ontwikkelen. 60 miljoen euro van het totaalbudget is gereserveerd voor onder andere organisaties binnen sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. In deze eerste tranche is dat bijna 6 miljoen euro.

De subsidie kan tegelijkertijd gebruikt worden met subsidie uit het Stagefonds. Naast deze SectorplanPlus-subsidie kunnen organisaties ook voor andere functies gebruikmaken van Slim in Werk-subsidie.

Meer info?

De subsidieregeling en precieze informatie loopt via www.sectorplanplus.nl. FCB vult dit nieuwsbericht regelmatig aan met nieuwe informatie voor organisaties binnen sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang.

Heb je een specifieke vraag? Mail dan naar contact@fcb.nl

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: