search clock hat location star arrow-right

Arbeidsmarktfitheid

Hoe werken werknemers aan hun positie op de arbeidsmarkt? Denken ze bewust na over hun toekomst? Zijn ze op zoek naar een andere baan?

Sociaal Werk

Binnen Sociaal Werk neemt het aandeel medewerkers dat ieder jaar bewust nadenkt over de eigen loopbaan toe in de periode 2013 t/m 2017. Het aandeel medewerkers dat op zoek is naar een andere baan is toegenomen tussen 2013 en 2017. 

Jeugdzorg

Het aandeel medewerkers dat op zoek is naar een andere baan steeg in 2015 nog ten opzichte van 2013, maar is in 2017 gedaald. De afname zien we zowel bij medewerkers die aangeven vrijwillig op zoek te zijn naar een andere baan, als bij medewerkers die aangeven niet vrijwillig te zoeken.

Kinderopvang

Bijna 30% van de medewerkers geeft aan door de werkgever te worden gestimuleerd om na te denken over de eigen loopbaan. Het aandeel medewerkers dat gedwongen op zoek moet naar een andere baan neemt af, het aandeel dat vrijwillig op zoek is stijgt daarentegen.

Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Ruim driekwart van de medewerkers in de branches geeft aan niet op zoek te zijn naar een andere baan, de verschillen tussen de branches zijn klein op dit vlak. In de Kinderopvang is het grootste aandeel werknemers vrijwillig op zoek, in Sociaal Werk is een iets groter deel niet vrijwillig op zoek.

FCB wordt bestuurd door: