search clock hat location star arrow-right

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken in cijfers. Hoe zit het met het verzuim in de branches? In welke mate wordt werkdruk ervaren, en wordt er al beleid op gemaakt?

De branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in vergelijking met de sector Zorg en Welzijn

In vergelijking met de sector Zorg en Welzijn heeft in de Jeugdzorg een kleiner aandeel van de medewerkers een hoge vitaliteit, in de Kinderopvang is dit aantal juist groter en in Sociaal Werk hetzelfde als in Zorg en Welzijn. Het aandeel medewerkers dat een (veel) te hoge werkdruk rapporteert is in Jeugdzorg hoger dan in Zorg en Welzijn, in Sociaal Werk en Kinderopvang is dit juist lager.  

In Sociaal Werk (SW-WMD), Jeugdzorg en Kinderopvang geeft een meerderheid van de werkgevers aan dat de werkdruk in het voorgaande jaar is toegenomen. Vergeleken met Kinderopvang en SW-WMD geven de meeste werkgevers in Jeugdzorg aan dat de werkdruk is gestegen (72%). Slechts een klein deel van de werkgevers in de drie branches geeft aan dat de werkdruk is afgenomen. In SW-WMD rapporteert 37% van de organisaties waarbij agressie en geweld is voorgekomen, dat de omvang van agressie en geweld in het werk is toegenomen in de afgelopen 12 maanden. In Jeugdzorg is dit 42% en in Kinderopvang is dit 25%.

Sociaal Werk

737% van de medewerkers in Sociaal Werk is tevreden met het werk, dat is een lichte daling ten opzichte van 2015 (75%). 41% vindt de werkdruk (veel) te hoog. Meer dan de helft van de medewerkers beoordeelt de ondersteuning en waardering van de leidinggevende positief, maar dit aandeel is wel gedaald in 2017 ten opzichte van 2015. Het aandeel medewerkers met een hoge vitaliteit is in Sociaal Werk afgenomen tussen 2013 en 2017. 

Jeugdzorg

Het aandeel medewerkers dat tevreden is met het werk nam in 2017 toe van 63% naar 69%. Het aandeel dat ontevreden is over het werk nam af. 63% vindt de werkdruk (veel) te hoog. 20% van de medewerkers heeft te maken met vermoeidheid /burn out, een stijging van 4% in vergelijking met 2015. Over de ondersteuning en waardering van de leidinggevende is 61% positief, een stijging van 4%. 

Kinderopvang

54% van de professionals in Kinderopvang vindt de werkdruk goed, 45% vindt deze (veel) te hoog. 70% van de medewerkers scoort hoog op vitaliteit in het werk. 60% van de medewerkers in Kinderopvang geeft in 2017 aan voldoende ondersteuning en waardering te ontvangen van de leidinggevende, dat is een flinke toename ten opzichte van 2015.

FCB wordt bestuurd door: