search clock hat location star arrow-right

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich?

Aan welke kwalificaties is t/m 2019 behoefte & waar zitten de overschotten?

De arbeidsmarkt blijft tussen 2014 en 2019 volop in beweging. Na de krimp van de afgelopen jaren groeit de werkgelegenheid in de kinderopvang licht. Tot 2019 zoekt de sector 8000 medewerkers op MBO-niveau en 2000 met een HBO-opleiding. In de Jeugdzorg neemt de werkgelegenheid licht af. Wel is er behoefte aan 3000 nieuwe medewerkers op HBO-niveau. De arbeidsmarkt in de welzijn is de komende jaren stabiel met kansen voor 3000 nieuwe medewerkers met een HBO-opleiding.

FCB wordt bestuurd door: