search clock hat location star arrow-right

HRM-beleid

Hebben organisaties in Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang vacatures? Veranderen de competentie eisen voor de werknemers in de branches? Krijgen medewerkers loopbaanadvies en wat voor contacten hebben ze? Hoe zit het met de werkdruk en hebben de medewerkers te maken met agressie in hun werk? De resultaten van het werkgeversonderzoek 2017.

Arbeidsmarkt

41% van de organisaties in Sociaal Werk heeft vacatures, 47% in Kinderopvang en 82% van de organisaties in Jeugdzorg. Met name in Jeugdzorg is het grootste deel van de vacatures (54%) moeilijk te vervullen.
45% van de werkgevers in Kinderopvang verwacht een groei van het personeelsbestand, terwijl in Jeugdzorg 20% rekening houdt met krimp. Organisaties in Sociaal Werk verwachten een tekort in agogische (13%) en overige beroepen (7%).

Arbeidsomstandigheden en werk-privé

Bij 72% van de organisaties in Jeugdzorg is de werkdruk toegenomen, in Sociaal Werk bij 57% en in Kinderopvang bij 52%. In deze laatste branche geeft 10% van de werkgevers aan dat medewerkers het afgelopen jaar te maken hadden met agressie en geweld, in Sociaal Werk 41% en in Jeugdzorg 83%.

Technologische ontwikkelingen en scholing
Een meerderheid van de werkgevers verwacht niet dat nieuwe technologieën leiden tot veranderingen in de behoefte aan cliëntgebonden functies. Dat ligt anders voor ondersteunende (niet-cliëntgebonden) functies. 44% van de organisaties in Jeugdzorg rekent op een afname in de behoefte hieraan, 10% in Sociaal Werk en 16% in Kinderopvang. In alle branches denkt meer dan de helft van de organisaties dat door de nieuwe technologieën de gevraagde competenties van medewerkers zullen veranderen.

FCB wordt bestuurd door: