search clock hat location star arrow-right

Leidinggevenden & duurzame inzetbaarheid

Ondersteunen leidinggevenden medewerkers bij het up to date houden van hun kennis? Stimuleren ze medewerkers om mee te bewegen met een organisatie die verandert? Hebben deze leidinggevenden daarvoor genoeg kennis in huis? Of zien zij duurzame inzetbaarheid als verantwoordelijkheid van anderen binnen hun organisatie?

Sociaal Werk

50% van de leidinggevenden in Sociaal Werk ondersteunt medewerkers al bij de ontwikkelingen en bij duurzame inzetbaarheid, van 17% wordt dit binnenkort verwacht. 89% vindt dat dit hoort bij hun verantwoordelijkheid.

Jeugdzorg

62% van de leidinggevenden in Jeugdzorg heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen in de branche en 51% is voldoende voorbereid om werknemers te ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid. 51% is ook door hun organisatie ondersteund om deze rol op zich te nemen.

Kinderopvang
74% van de leidinggevenden in kinderopvang voelt zich er verantwoordelijk voor dat medewerkers een goede plek binnen de organisatie hebben of krijgen en 81% dat zij werken aan duurzame inzetbaarheid.- Ongeveer 76% van de leidinggevenden geeft aan de medewerkers te informeren over ontwikkelingen in werkoverleg, of in individuele gesprekken (68%).

FCB wordt bestuurd door: