search clock hat location star arrow-right

Scholing en opleidingen in Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Willen medewerkers in de branches Sociaal werk, Kinderopvang en Jeugdzorg zich in hun huidige functie ontwikkelen? Hoe vaak spreken ze hun leidinggevende en hoe zit het met het beoordelingsbeleid van de organisaties in deze branches?

Sociaal Werk

In het Sociaal Werk willen in 2017 ongeveer evenveel medewerkers zich ontwikkelen in hun huidige functie (70%) als in 2015. Ongeveer een derde van de medewerkers spreekt de leidinggevende meerdere keren per week of vaker, 15% spreekt de leidinggevende één keer per kwartaal of minder.

Jeugdzorg

In 2017 wil ongeveer een gelijk deel (77%) van de medewerkers in Jeugdzorg zich ontwikkelen in de huidige functie als in 2015. 71% heeft een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad, 45% heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld.

Kinderopvang

In Kinderopvang willen in 2017 ongeveer evenveel medewerkers zich ontwikkelen in hun huidige functie (69%) als in 2015. In 2013 was dit aandeel lager. 38% van de medewerkers geeft aan zich te willen ontwikkelen in een andere functie, 35% wil dit niet.

Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

In Jeugdzorg zien we het grootste aandeel medewerkers dat aangeeft zich te willen ontwikkelen in de huidige functie, gevolgd door Sociaal Werk (WMD) en Kinderopvang.

FCB wordt bestuurd door: