search clock hat location star arrow-right

Scholing en ontwikkeling

Willen medewerkers in de branches Sociaal werk, Kinderopvang en Jeugdzorg zich in hun huidige functie ontwikkelen? Hoe vaak spreken ze hun leidinggevende? En welke competenties en vaardigheden trainden ze het afgelopen jaar?

Sociaal Werk

In het Sociaal Werk willen in 2017 ongeveer evenveel medewerkers zich ontwikkelen in hun huidige functie (70%) als in 2015. Ongeveer een derde van de medewerkers spreekt de leidinggevende meerdere keren per week of vaker, 15% spreekt de leidinggevende één keer per kwartaal of minder. Bijscholing was onder meer gericht op (verplichte) vakinhoudelijke competenties (36%), veiligheid (28%) en samenwerken in het team (28%).

Jeugdzorg

In 2017 wil ongeveer een gelijk deel (77%) van de medewerkers in Jeugdzorg zich ontwikkelen in de huidige functie als in 2015. 71% heeft een functionerings- of beoordelingsgesprek gehad, 45% heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld. 57% van de organisaties heeft hun medewerkers scholing laten volgen om hun opleidingsniveau te verhogen.

Kinderopvang

In Kinderopvang willen in 2017 ongeveer evenveel medewerkers zich ontwikkelen in hun huidige functie (69%) als in 2015. In 2013 was dit aandeel lager. 38% van de medewerkers geeft aan zich te willen ontwikkelen in een andere functie, 35% wil dit niet. In Kinderopvang zien we veel bijscholing op het gebied van veiligheid (55%) en (verplichte) vakinhoudelijke competenties (44%). 

Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Bekijk en vergelijk de drie branches. 

FCB wordt bestuurd door: