search clock hat location star arrow-right

Verzuim

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Sociaal Werk

Het jaarlijks verzuim in Sociaal Werk nam in 2013 af en schommelt sindsdien rond de 5%. In 2016 is het verzuim toegenomen tot 5,3%. In de eerste helft van 2017 is het verzuim met 5,6% hoger dan in voorgaande jaren. 

Jeugdzorg

Het jaarlijks verzuim in de Jeugdzorg was jarenlang 5,3%. Sinds 2015 stijgt het verzuim, in 2016 was het verzuim 5,8%. De eerste helft van 2017 laat ten opzichte van de tweede helft van 2016 een lichte stijging zien van 0,1%.

Kinderopvang

Het jaarlijks verzuim in de Kinderopvang was in 2016 4,6%, het laagste niveau in jaren. In 2017 is het verzuim in de eerste zes maanden opnieuw lager dan in de eerste helft van 2016.

 

FCB wordt bestuurd door: