search clock hat location star arrow-right

Verzuim

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Sociaal Werk

Het jaarlijks verzuim in Sociaal Werk nam in 2013 af en schommelt sindsdien rond de 5%. In 2016 en 2017 is het verzuim toegenomen tot respectievelijk 5,3% en 5,7%. In de maatschappelijke opvang steeg het verzuim van 5,5% in 2016 naar 6,5% in 2017.

Jeugdzorg

Het jaarlijks verzuim in de Jeugdzorg was jarenlang 5,3%. Sinds 2015 stijgt het verzuim tot 5,8% in 2016. In 2017 bleef het verzuim constant. 

Kinderopvang

Het jaarlijks verzuim in de Kinderopvang is in 2013 gestegen, bleef gelijk in 2014 en is sindsdien tot en met 2016 gedaald. In 2017 is het verzuim 4,7%, een stijging met 0,1% ten opzichte van 2016.

 

FCB wordt bestuurd door: