search clock hat location star arrow-right

Risicomonitor voor Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

De Risicomonitor is vernieuwd en helemaal afgestemd op de nieuwe regels in de Arbowet en Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor gezondheid en veiligheid. Daarom ondersteunt de Risicomonitor een nieuwe manier om risico's in kaart te brengen en aan te pakken. En als werkgever voldoe je daarmee aan de wettelijke plicht om een om een up-to-date risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid (alleen Kinderopvang) te hebben. 

 

Nieuwe opzet risico-inventarisatie in de Risicomonitor

Bij de nieuwe opzet ligt de focus op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeveving. Dat doe je door doelen te stellen. Een doel kan zijn:

 • Medewerkers voelen zich veilig in hun team (thema Arbo)
 • Medewerkers zijn energiek (thema Arbo)
 • Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer (thema verzorgen)
 • Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein mogelijk is (thema veilig en gezond gebouw)
 • Speeltoestellen en natuurlijke speelmaterialen zijn veilig en van goede kwaliteit, zodat er veilig op gespeeld kan worden (thema veilig ontdekken)

Werkgever en werknemers bespreken hoe ze de doelen gaan halen en welke acties daardaarvoor nodig zijn. Op die manier krijg je meteen input voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie.

 

Risicomonitor voor Sociaal Werk, Jeugdzorg

Voordelen op een rij:

 • Betrokkenheid met de werkvloer
 • Afgestemd op nieuwe Arbo-wetgeving
 • Met behulp van het actieplan kun je direct aan de slag met de risico’s
 • Met de directe link naar informatie en oplossingen in de Arbocatalogus pak je risico’s gericht aan;
 • Afgestemd op inspectiebeleid
 • Branchespecificiteit is gewaarborgd

 

Risicomonitor voor Kinderopvang

Voordelen op een rij:

 • Betrokkenheid met de werkvloer
 • Afgestemd op nieuwe Arbo-wetgeving en IKK
 • Ingevulde quickscans komen terecht in een beleidsplan
 • Afgestemd op inspectiebeleid
 • Branchespecificiteit is gewaarborgd
 • Met behulp van het actieplan kun je direct aan de slag met de risico’s
 •  Met de directe link naar informatie en oplossingen in de Arbocatalogus pak je risico’s gericht aan 

Kosten

Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage. Meer informatie over kosten.

Informatie

Meer informatie over de Risicomonitor

 

FCB wordt bestuurd door: