search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoeveel is de bijdrage?

Deze afspraken gelden voor iedereen. De minister van SZW heeft namelijk de looptijd van de (identieke) vorige cao FCB 2016-2017 met één jaar verlengd tot 31-12-2018.

Daarna is door de minister van SZW een identieke cao FCB met een looptijd van 1-1-2019 tot en met 31-12-2020 algemeen verbindend verklaard. In dit document is het eerste besluit inclusief de complete cao-tekst opgenomen en in dit document een correctie van SZW op het besluit.

Zo is voor de gehele looptijd tussen 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 de cao algemeen verbindend verklaard. 

Dit betekent dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen, bijdrage-plichtig zijn. De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: