search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoeveel is de bijdrage?

De leden van onze bestuurspartijen, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, hebben het cao akkoord FCB 2018-2020 afgesloten. Daarin staat de bijdrage van 0,086% van de loonsom van uw organisatie, met een minimum van € 15,-.

Deze afspraken gelden voor iedereen in 2018. De minister van SZW heeft namelijk de looptijd van de (identieke) vorige cao FCB 2016-2017 met één jaar verlengd tot 31-12-2018. Dit betekent dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen, bijdrage-plichtig zijn. De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: