search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wij vallen niet onder de cao FCB, maar onder de cao Sociaal Werk, cao Jeugdzorg of cao Kinderopvang. Moeten wij dan ook betalen?

De financiering van arbeidsmarktfondsen of O&O-fondsen is in veel gevallen geregeld via een cao-bijdrage die wordt afgesproken in een cao. FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB. De cao FCB 2016-2017 heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De minister heeft de algemeen verbindend verklaring van deze cao op verzoek van cao-partijen ongewijzigd verlengd met één jaar tot 31 december 2018.

In de cao FCB 2016-2017 is geregeld dat alle werkgevers jaarlijks bijdragen aan het fonds. De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Leden van Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang die (verplicht) onder de bovengenoemde werkingssferen vallen, zijn rechtstreeks gebonden aan de cao FCB. Organisaties die geen lid zijn van de werkgeversorganisaties, maar wel vallen binnen de werkingssfeer van de cao FCB zijn ook bijdrageplichtig. Dat komt omdat de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid de cao FCB 2016-2017 per 1 januari 2016 algemeen verbindend heeft verklaard. De minister heeft de algemeen verbindend verklaring van deze cao op verzoek van cao-partijen ongewijzigd verlengd met één jaar tot 31 december 2018.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: