search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Worden er ook voorwaarden gesteld aan het indienen van een bezwaar?

Ja, de voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie FCB. Daarin wordt weergegeven hoe een bezwaar kan worden ingediend, welke voorwaarden gelden en hoe lang de behandeltermijnen zijn.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: