search clock hat location star arrow-right

Aanpak agressie

Helaas komt agressie regelmatig voor als je werkt met mensen. Hoe kan je ermee omgaan, als medewerker of als organisatie? Hieronder staan wat tools om aan de slag te gaan met dit thema.

Wat verstaan we onder agressie en geweld?

  • Verbaal en non-verbaal geweld zoals uitschelden, vernederen, lastigvallen, verdenkingen verspreiden, uitdagen. Dit kan ook per sms, weblog, e-mail of brief.
  • Serieus bedreigen: dreigen met woorden, dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, stelselmatig hinderen of volgen.
  • Fysiek geweld: beetpakken, schoppen, slaan, bijten, fysiek hinderen, goederen beschadigen.
     

 Tools om agressie aan te pakken
 

Risicomonitor

De Risicomonitor brengt de risico's binnen jouw organisatie in kaart.
 

App Veilig Huisbezoek
voor Android en Apple

Schat vooraf de risico's in en tref de juiste voorzorgsmaatregelen.

 

Checklists Veilig huisbezoek
voor Sociaal Werk en Jeugdzorg

Zet deze downloads op je bureaublad, dan heb je ze altijd bij de hand.

 

Etalage online agressie in Jeugdzorg

Dit kun je doen tegen agressieve uitlatingen op sociale media.

Agressiespel

Een set kleurrijke speelkaarten om met je collega's in gesprek te gaan over agressie. 
 

Zelfinspectie agressie en geweld door derden 

Kijk naar je organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat doet.

 

Duidelijk over agressie-scan

Krijg inzicht in het anti-agressiebeleid in jouw organisatie. Zijn er verbeterpunten?

AgressieWijzer

In een paar sessies heeft jouw team handvatten om gewenst gedrag (groen) te stimuleren, emoties (oranje gedrag) om te buigen en agressie (rood gedrag) te voorkomen.
 

Flyer Ongewenst gedrag voor Kinderopvang

Flyer met adviezen hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

 

Tools om aangifte te doen

Overweeg je aangifte te doen? Maak dan gebruik van de hulpmiddelen uit de landelijke campagne ‘Duidelijk over agressie.’ Een overzicht van alle tools vind je hier. Bekijk ook dit filmpje dat je wegwijs maakt: 'Aangifte, hoe doe je dat?'.
 

Tools voor het melden van incidenten   

Als je wilt dat alle incidenten worden gemeld, moet melden zo makkelijk mogelijk worden gemaakt: slimme tips en voorbeelden. In het filmpje wordt alles nog eens samengevat.
 

Tools voor de agressiecoördinator

Een coördinator is het vaste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met veiligheid en agressie in de organisatie. Hij of zij is de spin in het web die beleid en praktijk samenbrengt. Wat zijn de taken van de coördinator en hoe kan jouw organisatie die rol invullen? Deze hulpmiddelen en het filmpje helpen je op weg.
 

Aandacht voor agressie blijft

De campagne ‘Duidelijk over agressie’ is in 2013 gestart op initiatief van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ (ministerie van VWS). Binnen de campagne zijn er nuttige tools ontwikkeld om te gebruiken bij anti-agressiebeleid. Al is de campagne in 2016 afgesloten, de aandacht voor agressie en veiligheid blijft! Ga naar: www.duidelijkoveragressie.nl 

FCB wordt bestuurd door: