search clock hat location star arrow-right

EVC

Geen diploma maar wel ervaring (en competenties), kijk eens naar EVC. EVC (erkenning van verworven competenties) brengt precies in kaart wat je aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Er wordt gekeken naar wat je in de praktijk hebt geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Je kunt een ervaringscertificaat krijgen na het doorlopen van een EVC-procedure.

Door het volgen van een EVC-procedure kun je, onder bepaalde omstandigheden, alsnog een diploma behalen of ontvangen. Soms betekent dit dat je nog vakken moet volgen. In een EVC-procedure verzamel je bewijzen van wat je weet en wat je kunt. Dit leg je vast in een portfolio. Er is een begeleider die je daarbij kan helpen. Eerdere diploma’s tellen mee, maar juist ook werkervaring. Al het bewijs wordt beoordeeld op basis van landelijk erkende opleidings- en beroepsstandaarden.

Ervaringscertificaat

Een EVC-procedure wordt afgesloten met een ervaringscertificaat. Zo’n certificaat heeft voordelen voor werknemers én werkgevers. Werknemers staan sterker op de arbeidsmarkt en werkgevers krijgen zicht op kwaliteiten van werknemers.
 

Twee soorten EVC-procedures

Er zijn twee soorten EVC-procedures: EVC op opleidingsstandaarden en EVC op branchestandaarden. Wat is het verschil?

  • EVC op opleidingsstandaarden. Met deze procedure wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (MBO- of HBO-) diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van een opleidingsprofiel (MBO of HBO) aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Bekijk de EVC op basis van de MBO en HBO opleidingsstandaarden.
  • EVC op branchestandaarden. Tijdens deze procedure wordt de werkervaring die is opgedaan binnen werksituaties meegenomen en de mate van vakvolwassenheid daarin gemeten. Er wordt gekeken of iemand over alle competenties van één van de branchestandaarden jeugdzorgwerker (Gevorderd professional, vakbekwame professional of vakvolwassen professional) beschikt. Als dit is aangetoond met het ervaringscertificaat op branchestandaarden is het mogelijk een branchecertificaat aan te vragen voor medewerkers die vallen onder de cao Jeugdzorg. Met het branchecertificaat kun je in het beroepsregister jeugdzorgwerkers worden opgenomen (naast de diploma-eis is dit het enige alternatief).
    Voor EVC op basis van de branchestandaard Jeugdzorgwerker zijn er op dit moment maar een beperkt aantal erkende aanbieders: HaKa Nederland (contactpersoon: Karin Kleine, Bureau Sterk (contactpersoon: Rob Egberts), Vigor (contactpersoon: Klaas Hoeksema en Centrum VakErkenningen (contactpersoon: Wouter Jacobs)

Bekijk het EVC-register voor meer informatie.

Let op! Deze EVC-procedure is alleen bedoeld voor professionals die vallen onder de cao Jeugdzorg en werkzaam in de jeugdzorg op een HBO-functie zonder HBO-diploma.

Voor professionals werkzaam in de jeugdhulp die niet onder de cao Jeugdzorg vallen zijn nog geen registratie-eisen vastgesteld. Verschillende partijen werken in het programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming onder andere aan de voorbereiding van registratie met als deadline 1 januari 2018. Professionals werkzaam in de jeugdhulp die niet onder de cao Jeugdzorg vallen kunnen zich tot die tijd vooraanmelden bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Bijlagen:

Externe link:

http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/

FCB wordt bestuurd door: