search clock hat location star arrow-right

Ook interessant?

Op deze pagina vind je een selectie van (subsidie)regelingen die wellicht interessant kunnen zijn.

Interessante subsidieregelingen Welzjn, jeugdzorg en Kinderopvang

 

  • Sterk in je werk / Zorg voor jezelf

Voor iedereen in Zorg en Sociaal Werk die toe is aan een volgende stap: gratis loopbaanadvies van een ervaren coach. Samen met de loopbaanadviseur neemt de medewerker zijn of haar sterke kanten en ontwikkelmogelijkheden onder de loep. Er is plaats voor 5000 medewerkers. Aan dit initiatief van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en RegioPlus zijn geen kosten verbonden. Enige voorwaarde is dat de deelnemer de afgelopen twee jaar geen andere loopbaanondersteuning heeft gehad. Bekijk de website Sterk in je werk voor meer informatie en aanmelden. 
 

  •  Subsidie UWV in de vorm van scholingsvouchers

Het UWV biedt WW-gerechtigden, werkenden in loondienst of zelfstandigen die hun toekomst in hun huidige baan niet zeker zijn maximaal 2500 euro subsidie op een opleiding voor een 'kansberoep'. Dit zijn beroepen in branches waar de kans op een baan relatief groot is. Bekijk de website Kansberoepen van het UWV voor meer informatie en indienen.
 

  • Subsidieregeling Taaltrajecten

Met de regeling Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van laaggeletterde medewerkers. Het tweede onderdeel van de regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden. Zij kunnen de subsidie inzetten voor gezamenlijke projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

 Nieuwe aanvragen zijn mogelijk tot 30 juni 2018.
 Lees meer over de subsidieregeling Tel mee met Taal.
 

  • Erasmus+

Leren doe je een leven lang. Dat is de gedachte achter Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Er is bijvoorbeeld een subsidie voor jongerenwerkers die een meewerkstage (job shadowing) willen lopen bij een organisatie in het buitenland. Een mooie manier om een andere cultuur te leren kennen en nuttige ervaring voor je werk in Nederland. Ook zijn er subsidies voor deelname aan internationale seminars, trainingen, netwerkactiviteiten en studiebezoeken. Het programma heet Mobiliteit Key Action 1. Bekijk de mogelijkheden op Erasmus+.
 

  • Subsidies Regionaal investeringsfonds mbo

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten, vindt het Regionaal investeringsfonds mbo. Daarom stimuleert dit fonds de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven met subsidiemogelijkheden. 

De aanvraagrondes lopen van 1 januari tot 1 februari 2018 en van 1 juni tot 1 juli 2018.  
Alle informatie over het proces en de aanvraagtermijnen vind je op de website van DUO.

FCB wordt bestuurd door: