search clock hat location star arrow-right

Ook interessant?

Op deze pagina vind je een selectie van (subsidie)regelingen die wellicht interessant kunnen zijn.

Interessante subsidieregelingen Welzjn, jeugdzorg en Kinderopvang
  • Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg stelt voor het schooljaar 2016 - 2017  112 miljoen euro beschikbaar voor de begeleiding van studenten in de zorg. De regeling staat open voor jeugdzorgorganisaties en welzijnsorganisaties die op grond van de WMO afspraken  met gemeenten maken. 
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzamelt gegevens bij instellingen en stuurt vooraf ingevulde aanvraagformulieren naar instellingen. Heb je geen formulier ontvangen en denk je wel in aanmerking te komen voor subsidie? Vanaf 18 augustus 2017 kun je een blanco formulier downloaden van de site. Aanvragen voor het schooljaar 2016 - 2017 moeten 1 oktober 2017 binnen zijn. Dien je aanvraag in via het nieuwe online portaal. Bekijk vooraf de instructievideo.

Er zijn nog steeds veel stageplekken nodig, bijvoorbeeld in jeugdzorg. Het gaat dan altijd om BOL-ers, BBL-ers en HBO-studenten (zowel duaal als voltijd). Er is een specifieke lijst met opleidingen. Voor praktische informatie ga je naar de website van het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS en lees je de voorwaarden van de subsidieregeling stageplaatsen 2016 - 2017.
 

  • Sterk in je werk / Zorg voor jezelf

Voor iedereen in Zorg en Sociaal Werk die toe is aan een volgende stap: gratis loopbaanadvies van een ervaren coach. Samen met de loopbaanadviseur neemt de medewerker zijn of haar sterke kanten en ontwikkelmogelijkheden onder de loep. Er is plaats voor 5000 medewerkers. De subsidie loopt in principe tot medio 2018. Aan dit initiatief van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en RegioPlus zijn geen kosten verbonden. Enige voorwaarde is dat de deelnemer de afgelopen twee jaar geen andere loopbaanondersteuning heeft gehad. Bekijk de website Sterk in je werk voor meer informatie en aanmelden. 
 

  • Subsidieregeling Praktijkleren

Praktijkleren is belangrijk: leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt en werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. Het ministerie van OCW stelt tot 2019 jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar voor werkgevers die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. De regeling geldt voor studenten van VMBO, MBO, HBO en universiteit. Per plaatsing is de maximale subsidie € 2.700.
Vooral interessant voor kinderopvangorganisaties die BBL-studenten (MBO) een plek willen aanbieden. Let op: de subsidie geldt niet voor BOL-studenten of ECV.  Aanvragen voor het studiejaar 2016-2017 zijn mogelijk vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017.
Lees de voorwaarden van de Subsidieregeling Praktijkleren. 
 

  •  Subsidie UWV in de vorm van scholingsvouchers

Het UWV biedt WW-gerechtigden, werkenden in loondienst of zelfstandigen die hun toekomst in hun huidige baan niet zeker zijn maximaal 2500 euro subsidie op een opleiding voor een 'kansberoep'. Dit zijn beroepen in branches waar de kans op een baan relatief groot is. Bekijk de website Kansberoepen van het UWV voor meer informatie en indienen.
 

  • Subsidieregeling Taaltrajecten

Met de regeling Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van laaggeletterde medewerkers. Het tweede onderdeel van de regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden. Zij kunnen de subsidie inzetten voor gezamenlijke projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

Er zijn twee aanvraagperioden: in 2017 en 2018. Nieuwe aanvragen zijn mogelijk vanaf 1 januari 2018. Per aanvraag is maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar, waarbij de subsidie maximaal twee derde van de kosten bedraagt.  Lees meer over de subsidieregeling Tel mee met Taal.
 

  • Erasmus+

Leren doe je een leven lang. Dat is de gedachte achter Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Er is bijvoorbeeld een subsidie voor jongerenwerkers die een meewerkstage (job shadowing) willen lopen bij een organisatie in het buitenland. Een mooie manier om een andere cultuur te leren kennen en nuttige ervaring voor je werk in Nederland. Ook zijn er subsidies voor deelname aan internationale seminars, trainingen, netwerkactiviteiten en studiebezoeken. Het programma heet Mobiliteit Key Action 1. Bekijk de mogelijkheden op Erasmus+.
 

  • Subsidies Regionaal investeringsfonds mbo

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten, vindt het Regionaal investeringsfonds mbo. Daarom stimuleert dit fonds de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven met subsidiemogelijkheden. Voor 2014 tot en met 2017 gaat het om een bedrag van 100 miljoen euro. 
Let op: de regeling wordt met een jaar verlengd: de aanvraagronde voor het subsidiejaar 2018 loopt van 1 januari tot 1 februari 2018. Alle informatie over het proces en de aanvraagtermijnen vind je op de website van DUO.

FCB wordt bestuurd door: