search clock hat location star arrow-right

Financiën

FCB wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van werkgevers. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Alle organisaties die vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB zijn verplicht deze bijdrage te betalen, als de cao algemeen verbindend is verklaard. De taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse cao-bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB.

Cao bijdrage 2018-2020

De bijdrage volgens het cao-akkoord FCB 2018-2020 bedraagt 0,086% van de totale loonsom per organisatie.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft deze afspraken voor het jaar 2018 algemeen verbindend verklaard.

Dit heeft het ministerie van SZW gedaan door de algemeen verbindend verklaring van de ‘cao FCB 2016-2017’ met één jaar te verlengen tot 31-12-2018.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrage-plichtig. Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze cao-bijdrage.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de cao FCB

Ben je het niet eens met de cao-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwaarcommissie FCB.

 

Cao FCB 2016-2017

De cao-partijen zijn een cao FCB voor de jaren 2016-2017 overeengekomen. Deze nieuwe cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 4 december 2015 algemeen verbindend verklaard, zie de Staatscourant van 9 december 2015 en aangepast per 21 juni 2016, zie de betreffende Staatscourant. Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrage-plichtig.
 

Eerdere cao's FCB

Bekijk de oude cao's.

 

 

 

FCB wordt bestuurd door: