search clock hat location star arrow-right

Financiën

FCB wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van werkgevers. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Alle organisaties die vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB zijn verplicht deze bijdrage te betalen, als de cao algemeen verbindend is verklaard. De taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse cao-bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB.

Cao bijdrage

De bijdrage volgens de huidige cao FCB 2016-2017 bedraagt 0,086% van de totale loonsom per organisatie.

Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze cao-bijdrage.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de cao FCB

Ben je het niet eens met de cao-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwaarcommissie FCB.

 

Cao FCB 2016-2017

De cao-partijen zijn een nieuwe cao FCB voor de jaren 2016-2017 overeengekomen. Deze nieuwe cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 4 december 2015 algemeen verbindend verklaard, zie de Staatscourant van 9 december 2015 en aangepast per 21 juni 2016, zie de betreffende Staatscourant. Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrage-plichtig.

 

Cao FCB 2015

De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Alle organisaties die onder deze werkingssfeer vallen, zijn vanaf 1 januari 2015 gebonden aan de cao FCB 2015. Dat is de datum waarop de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao FCB 2015 algemeen verbindend heeft verklaard.

De CAO FCB 2015 is identiek aan de algemeen verbindend verklaarde CAO FCB 2012-2014. Alleen de looptijd verschilt. In de Staatscourant van 30 oktober 2014, staat een publicatie waarin de cao FCB algemeen verbindend wordt verklaard.

 

Verantwoording

De projecten en activiteiten die sociale partners van FCB uitvoeren, worden verantwoord via de jaarrekening, die wordt aangeboden aan het ministerie van SZW.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

FCB wordt bestuurd door: