search clock hat location star arrow-right

Organisatie

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Wij bieden subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers, zodat zij hun werk beter, makkelijker en met plezier kunnen doen.

 

Door wie wordt FCB bestuurd?

FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Zij worden ook wel de sociale partners genoemd. Van elk van de sociale partners zit een afgevaardigde in het bestuur van FCB.

 

Hoe is FCB bestuurlijk georganiseerd?

  • Het bestuur beslist over de hoofdlijnen. Het bureau van FCB zorgt voor de uitvoering. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners.
  • Het bureau van FCB zorgt in opdracht van het bestuur voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Daarnaast verzorgt het bureau van FCB het secretariaat van drie cao-tafels en zorgt voor de uitvoering van cao-projecten. 

FCB wordt bestuurd door: