search clock hat location star arrow-right

Organisatie

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Wij bieden subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers, zodat zij hun werk beter, makkelijker en met plezier kunnen doen.

 

Door wie wordt FCB bestuurd?

FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Zij worden ook wel de sociale partners genoemd. Van elk van de sociale partners zit een afgevaardigde in het bestuur van FCB.

Per 1 januari 2018 is de structuur van FCB gewijzigd.  Het bestuur van FCB is niet meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid. Dat doen voortaan de drie platforms die nu opgericht worden. Hierdoor krijgen de afzonderlijke branche- en vakorganisaties nog meer (directe) invloed op het beleid. Het primaat en de herkenbaarheid van de branches staat daarbij voorop. Branches krijgen meer ruimte voor eigen beleid.  

 

Hoe is FCB bestuurlijk georganiseerd?

  • Het bestuur van de stichting FCB bepaalt de kaders en houdt toezicht op het functioneren van de drie platforms. Het bestuur is verantwoordelijk voor de (financiële) verantwoording van de activiteiten.
  • De drie platforms Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang gaan over de inhoudelijke invulling van het arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid.

  • Het bureau van FCB zorgt in opdracht van het bestuur en de drie platforms voor de uitvoering van alle werkzaamheden. FCB verzorgt het secretariaat van de drie cao-tafels waar wordt onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. 

FCB wordt bestuurd door: