Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De drie platforms van FCB

Misschien ken je het Arbeidsmarktfonds FCB niet, maar ken je wel de websites van de drie arbeidsmarktplatforms: Jeugdzorg werkt!, Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt! Op ieder arbeidsmarktplatform werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen.

de drie platforms

Goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden 

De drie platforms Jeugdzorg werkt!, Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt! werken aan projecten, initiatieven en campagnes die aansluiten bij ontwikkelingen en behoeftes in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Op de websites van de platforms brengen we alle informatie bij elkaar die belangrijk is voor werkgevers en werknemers in onze branches. Samen zorgen we voor een goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.  

Beter en met meer plezier werken 

Of je nu werkgever, leidinggevende of werknemer bent in sociaal werk, jeugdzorg of kinderopvang: op onze platforms vind je alle informatie die je nodig hebt om je werk beter en met meer plezier te kunnen doen. Handige tools, apps, een helpdesk, informatie over arbeidsvoorwaarden en de cao, subsidies, campagnes en projecten. 

Wat doen de cao-tafels?   

Aan de cao-tafels maken werkgevers- en werknemersorganisaties van onze drie branches afspraken die in cao’s worden vastgelegd. Sommige afspraken worden vervolgens door het arbeidsmarktplatform verder uitgewerkt en uitgevoerd.