Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB bijdrage

In de arbeidsmarktplatforms Jeugdzorg werkt!, Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt! werken werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers samen aan een sterke en aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Zij doen dit onder de juridische paraplu van het Arbeidsmarktfonds FCB.

De activiteiten van de arbeidsmarktplatforms worden betaald uit de FCB-bijdrage van alle organisaties in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. De afspraak voor de bijdrage staat in de Cao FCB. In het voorjaar ontvangen organisaties het verzoek om betaling van de FCB-bijdrage.

Stapeltjes euromunten

Lees meer

Direct naar de veelgestelde vragen over de FCB-bijdrage.

Klik hier