Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Disclaimer

FCB verzorgt de websites www.fcb.nlwww.sociaalwerk-werkt.nlwww.kinderopvang-werkt.nl en www.jeugdzorg-werkt.nl. FCB streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op deze website plaatst, zodat de informatie actueel, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks de constante aandacht voor de kwaliteit van de inhoud door FCB, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De houders van deze website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Cao-teksten Sociaal Werk, Jeugdzorg, Kinderopvang en FCB

De teksten van de Cao Sociaal Werk, Cao Jeugdzorg, Cao Kinderopvang en Cao FCB zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst. Aan de digitale weergave van de cao's kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevindt zich altijd de meest recent aangemelde versie van de complete Cao Sociaal Werk, Cao Kinderopvang, Cao Jeugdzorg of Cao FCB.

Beeldrecht

Van alle op de pagina's van de sites van FCB gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Toestemming

De informatie die op de sites van FCB staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen en met de juiste bronvermelding. Neem voor vragen over het overnemen van materiaal van deze website contact op met FCB via webredactie@fcb.nl.

Linken

Linken en verwijzen naar de pagina's van de sites van FCB mag altijd. FCB stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.