Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is en doet FCB

Het Arbeidsmarktfonds FCB zet zich in voor een goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Dat doen we voor de branches sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Bij FCB werken de sociale partners, dus werkgevers- en werknemersorganisaties, actief samen.

Twee vrouwen in overleg met elkaar

Van én voor werkgevers en werknemers in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang  

Het Arbeidsmarktfonds Fonds Collectieve Belangen (FCB) is van en voor alle 200.000 werknemers en bijna 5.000 werkgevers in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. De drie branches hebben elk een eigen arbeidsmarktplatform:  

Op deze drie arbeidsmarktplatforms werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Zo zorgen we ervoor dat werknemers en werkgevers hun werk makkelijker, beter en met meer plezier kunnen doen.  

Wie bestuurt het Arbeidsmarktfonds FCB?  

Het bestuur van FCB bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur is verantwoordelijk voor het Arbeidsmarktfonds FCB en is werkgever van het FCB-team. De dagelijkse leiding van het FCB-team ligt bij de directeur FCB - Marja van Dijk.   

De drie arbeidsmarktplatforms zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid. De cao-tafels zijn verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. De organisaties in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang die vallen onder de drie cao’s, betalen een bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds FCB. Hieruit worden alle activiteiten betaald. Het FCB-team int namens het bestuur deze bijdrage.  

Wat doet het FCB-team?  

Het FCB-team werkt in opdracht van de cao-tafels, de drie platforms en het bestuur van FCB. In het FCB-team werken experts en adviseurs op het gebied van onder andere human resources (hr), communicatie en onderzoek samen. Omdat het FCB-team voor meerdere branches werkt, kunnen we kosten en kennis delen.  

De experts en adviseurs die werken bij het Arbeidsmarktfonds FCB:  

  • Adviseren over de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt.  
  • Voeren besluiten uit, bijvoorbeeld met (cao-)projecten, onderzoek, diensten en producten.  
  • Zorgen voor uitvoering van de cao-afspraken.  
  • Ontwikkelen praktische tools, apps, zorgen voor informatie en een helpdesk.  
  • Informeren en faciliteren bij subsidiemogelijkheden of doen aanvragen voor de branche in opdracht van sociale partners.  

Handige links

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening vast en stuurt deze ter beoordeling op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar de jaarrekeningen