Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jaarrekeningen

De activiteiten van het Arbeidsmarktfonds FCB worden betaald uit de FCB-bijdrage van alle organisaties in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. De werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen hoe de middelen worden verdeeld. Middelen worden ingezet voor projecten en activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de branches. We vinden het belangrijk om open en transparant te zijn over onze activiteiten en financiƫn.

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

Het bestuur van FCB stelt de begroting vast en houdt toezicht op de bestedingen door de drie platforms en cao-tafels. Jaarlijks stelt het bestuur de jaarrekening vast. De jaarrekening geeft een overzicht van onze inkomsten en uitgaven en van alle activiteiten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert de jaarrekening, omdat de Cao FCB  algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat FCB gebonden is aan de eisen uit het toetsingskader van het ministerie.  

Hieronder vind je een overzicht van de jaarrekeningen vanaf 2013.  

Downloads