Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Het team van FCB

In het FCB-team werken experts en adviseurs die de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk goed kennen. Er werken specialisten op het gebied van arbeidsmarkt, cao-ondersteuning, arbeidsmarktonderzoek, communicatie, subsidies, projectmanagement en financieel management.

Vrouw spreekt in werkoverleg

Wat doen de specialisten van het FCB-team?  

Onze specialisten ondersteunen de sociale partners: ze doen voorstellen, adviseren en voeren het afgesproken beleid uit of helpen organisaties bij het uitvoeren van het beleid.    

Veel van wat we doen vind je terug op de websites van Jeugdzorg werkt!Kinderopvang werkt! en Sociaal Werk werkt!. Zo zorgen we voor de uitvoering van cao-afspraken, ontwikkelen we handige tools en apps en geven we informatie via de helpdesk. Ook doen we onderzoek, bijvoorbeeld naar knelpunten op de arbeidsmarkt of naar vitaliteit en werkdruk. We organiseren campagnes en projecten met impact voor werkgevers en werknemers. We maken hierbij gebruik van de laatste inzichten uit onderzoek en van nieuwe mogelijkheden, zoals slimme, online tools. En we werken zoveel mogelijk samen met organisaties in onze branches.  

Kennis en ervaring zorgen voor impact

Omdat we bestaan vanaf 2005 hebben we veel kennis en ervaring opgedaan, zodat we branchegericht én efficiënt kunnen werken. Zo kunnen we meer bereiken voor werkgevers en werknemers in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Voor jou dus!