Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB-bijdragen tot en met 2021

De cao FCB bestaat al bijna 30 jaar. De cao's en FCB-bijdragen van de afgelopen jaren zijn hier te vinden.

Oude cao's FCB

Verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening vast en stuurt deze ter beoordeling op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bekijk de jaarrekeningen