Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Reglement FCB-bijdrage

De werkwijze van de inning van de FCB-bijdrage is vastgelegd in het heffingsreglement (bijlage II bij de cao FCB). Er is ook een praktische werkwijze uitgewerkt: het Reglement werkwijze inning FCB-bijdrage.

Betaling FCB-bijdrage: hoe gaat het in zijn werk?
Betaling FCB-bijdrage

Hoe werkt het?

Om de juiste FCB-bijdrage te kunnen berekenen, hebben we de actuele gegevens over 2021 nodig. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangen alle werkgevers een e-mail met het verzoek om binnen drie weken loonsomgegevens aan te leveren en een link naar producten en activiteiten van het arbeidsmarktplatform. Nieuwe organisaties sturen we eerst een welkomstbrief.

Hoe hoog is de FCB-bijdrage?

De hoogte van de FCB-bijdrage in 2022-2024 is 0,086 procent van de loonsom, met een minimum van € 15,-. Voor organisaties die geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland of Brancheorganisatie Kinderopvang geldt in 2022 een afwijkende FCB-bijdrage van 0.081 procent van de loonsom, met een minimum van €15,-. 

Hoe werkt de facturering? 

Op basis van de loonsomgegevens over 2021 berekenen wij de FCB-bijdrage en versturen de factuur. We verzoeken organisaties om de loonsomgegevens binnen de normale termijn van drie weken aan ons door te geven. 

In de e-mail met het verzoek om de loonsomgegevens zit een beveiligde link zodat de gegevens gemakkelijk in te leveren zijn. 

Welke gegevens geef ik door?

In te vullen en in te sturen gegevens:

  • De loonsom over 2021.
  • Het aantal fte’s en het aantal medewerkers.
  • Een kopie van de geanonimiseerde getotaliseerde verzamelloonstaat 2021.

Voor onderdelen van de organisatie die onder een andere dan de drie cao’s vallen hoeven geen gegevens aangeleverd te worden. 

Op basis van deze gegevens ontvang je later in het jaar zowel een bericht als een factuur. Lever je geen of incomplete gegevens aan dan sturen we twee herinneringen en worden zo nodig de gegevens naar beste vermogen vastgesteld voor de bijdrage.

Ook als de organisatie in 2022 is gestart of als je in 2021 geen medewerkers in dienst had vul je de gegevens in, ook om te voorkomen dat er door niets in te sturen een geschatte bijdrage wordt opgelegd.

Wat als ik niets inlever of niet betaal?

Als de gegevens incompleet zijn of als je geen gegevens inlevert, dan sturen we maximaal twee herinneringen met steeds twee weken reactietijd. Daarna stellen wij de grondslag voor berekening van de bijdrage naar beste vermogen vast. Hiervoor nemen we de gegevens van de organisatie over het afgelopen jaar of de gemiddelden in de branche. In beide gevallen verhogen we dit met de cao-loonstijgingen. Vervolgens vermeerderen we dit met een opslag van 30 procent, op grond van het reglement en dit verzenden we als naheffing. Je ontvangt ook de factuur waarbij tevens € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor de facturen geldt een betalingstermijn van vier weken en vervolgens een herinnering met een termijn van twee weken. Zo nodig versturen we daarna nog en aanmaning en een laatste kennisgeving. Vijf werkdagen daarna geven we de inning uit handen aan een incassobureau.

Meer informatie

Zie voor meer informatie bovenstaand schema of kijk bij de veelgestelde vragen. Per mail kun je binnen drie weken vragen stellen via fcb-bijdrage@fcb.nl. Een bezwaar kun je binnen zes weken na toezending van het verzoek om gegevens indienen.

Handige links

Meer weten over de FCB-bijdrage?

Bekijk de veelgestelde vragen