Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de cao-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie FCB.

Visual bezwaarprocedure
Bezwaar maken? Zo werkt het.

Een werkgever kan bezwaar maken op een besluit van FCB. Het besluit is zowel het verzoek op het indienen van loonsomgegevens als de daarop volgende correspondentie. Dit is beschreven bij de werkwijze van de inning van de FCB-bijdrage.

Binnen zes weken indienen

Een compleet bezwaar moet binnen zes weken na een dergelijk besluit worden toegezonden naar cao-bijdrage@fcb.nl. Indien niet compleet is er twee weken de tijd om aan te vullen, anders kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Tijdens de bezwarenbehandeling loopt de heffing en inning van de FCB-bijdrage door.

Een bezwaar op de hoogte van de FCB-bijdrage kan zonder uitspraak van de bezwarencommissie plaatsvinden als de werkgever alle gevraagde loonsomgegevens instuurt.

Bezwarencommissie

De bezwarencommissie bestaat uit twee leden van het FCB-bestuur die alleen in unanimiteit tot uitspraken kunnen komen. De commissie zal in principe na zes weken uitspraak doen, maar kan nog extra toelichting vragen of een deskundige willen raadplegen. De behandelingstermijn duurt daarmee altijd langer. De bezwarencommissie kan ook aangeven langer tijd nodig te hebben om tot een uitspraak te komen. Na de uitspraak ontvangt de werkgever binnen twee weken de uitspraak met toelichting. 

Handige links